Šest bankovek, šest význačných Čechů

V rukou je máme prakticky každý den (snad jen s výjimkou nejvzácnějších dvoutisícovky a pětitisícovky) a už nám proto možná zevšedněly, ale české bankovky navržené Oldřichem Kulhánkem stále patří mezi nejkrásnější platidla na světě. Je na nich ztvárněno šest slavných osobností z naší historie. Vzpomenete si z hlavy, které to jsou? Představíme vám je blíže.

Stovka

Je na ní český král, římský císař a „otec vlasti“ Karel IV., jehož jsme před časem zvolili největším Čechem. Karel IV. celý život usiloval o rozvoj českého království a Prahy, která byla v jeho éře hlavním centrem římské říše. Byl to on, kdo položil základní kámen katedrály sv. Víta na Hradě, založil Nové Město pražské, díky němuž byla Praha největším městem celé říše, založil současnou Univerzitu Karlovu a vydal i zákoník v podobě Zlaté buly.

Dvoustovka

Vévodí jí učitel národů Jan Amos Komenský z jednoho prostého důvodu – bankovka byla vydána krátce poté, co celý svět slavil 400. výročí jeho narození. Přestože dnes se ke Komenskému hrdě hlásíme, kdysi to tak nebylo – po bitvě na Bílé Hoře byl pronásledován kvůli své víře, skrýval se a nakonec musel odejít do vyhnanství. Působil v Polsku, Švédsku, Anglii a dalších zemích, nakonec zemřel v Nizozemsku, aniž by se kdy dočkal návratu do vlasti.

Pětistovka

Tu obsadila asi nejslavnější česká spisovatelka Božena Němcová. V Babičce přiblížila obyčejný život lidí na venkově, se všemi jejich zvyky i pověrami. Ačkoliv její příběhy končily šťastně, v jejím životě happy-end chyběl. Potýkala se s nemocemi svými i dětí, její syn Hynek zemřel, manžela nakonec po vzájemných rozepřích opustila. Ke konci života byla těžce nemocná a bez prostředků.

Tisícovka

„Litr“ obsadil historik a politik František Palacký, kterého současníci nazývali „otcem národa“. Vždy se zasazoval o rovnoprávnost Čechů a obrodu jazyka, byl vždy v centru významných událostí své doby, podílel se na založení Matice české, spolku Svatobor a dalších institucí, položil základní kámen ke stavbě Národního divadla. Národ ho miloval a uctíval až do jeho smrti.

Dvoutisícovka

Její líc patří operní pěvkyni Emě Destinnové, která zpívala nejen v Praze, ale i v Berlíně, Paříži, Londýně nebo New Yorku. Během první světové války se vrátila domů a pořádala tu dobročinné koncerty. Po válce už nebyla tak úspěšná a nakonec zemřela v ústraní. Až po její smrti si veřejnost uvědomila, jak hvězdnou osobnost ve svém středu měla – tehdy jí Češi uspořádali honosný pohřeb a pochovali na Slavíně.

Pětitisícovka

Na nejcennější bankovce je Tomáš Garrigue Masaryk, který ovlivnil Čechy na spoustu let a vždy byl jejich největší oporou i v těch nejtěžších chvílích. Nejdříve působil jako vysokoškolský profesor, později jako politik, vždy to přitom byl muž, který se nebál jít proti proudu a veřejně vyslovovat i takové myšlenky, které s ním sdílelo jen minimum lidí. Jeho hlavní rolí bylo vyjednání Pittsburské dohody o ustanovení nového československého státu v roce 1918. Po vzniku republiky se stal jejím prvním prezidentem, funkci zastával až do roku 1935.

Mohlo by Vás zajímat