Cestujeme: Jak se dostaneme za hranice

AKTUALIZOVÁNO 20. 9. 2021

V současnosti platí, že Ministerstvo zdravotnictví ČR rozlišuje pět kategorií zemí a území podle míry rizika nákazy nemocí covid-19, označuje je barevně od zelené až po černou. Jenže v zásadě je to tak, že pokud nejste kompletně očkovaní nebo jste v uplynulých 180 dnech neprošli onemocněním, i při návratu ze zemí s nízkým rizikem (zelená) budete muset kromě vyplnění příjezdového formuláře absolvovat test. A když se budete vracet ze zemí s vysokým rizikem, budete muset do doby, než po návratu absolvujete PCR test (nejdříve 5., nejpozději pak 14. dne), zůstat v samoizolaci.    

Jak už bylo uvedeno, ve všech případech musíte ještě před příjezdem vyplnit příslušný formulář, a doklad o tom pak předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Podrobné informace pro jednotlivé kategorie zemí najdete na webu českého ministerstva zahraničí.

Slovensko

Momentálně patří mezi země se středním rizikem nákazy. Při cestě z Česka na Slovensko je nutné počítat s registrací prostřednictvím formuláře e-hranice předem a taky s nutností předložit doklad o ukončeném očkování (14 dní až 12 měsíců po aplikaci 2dávkové a 21 dní až 12 měsíců po aplikaci 1dávkové vakcíny). Pokud ho mít nebudete, počítejte až na výjimky s karanténou v domácím prostředí, která skončí při bezpříznakovém průběhu 14. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu, a to nejdříve 5. den izolace. Nepomůže vám ani skutečnost, že jste nemoc prodělali. Mírnější podmínky mají např. řidiči nákladní dopravy či přeshraniční pracovníci.

Nové podmínky platí pro děti. Ty mladší 12 let se řídí stejným režimem jako dospělí, s nimiž cestují (takže pokud např. rodiče díky očkování nejdou do karantény, nemusí ji absolvovat ani potomek), k dětem starším 12 let se pak přistupuje jako k nezávislým dospělým. Podrobnější informace najdete na webu slovenského ministerstva zdravotnictví.

Tzv. covid automat, který platí na celém území, dělí slovenské okresy podle čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci a pro ně stanoví omezení volného pohybu. Takže některé aktivity jsou možné bez testu, pro jiné je vyžadován negativní test (možno nahradit potvrzením o očkování či prodělání onemocnění covid-19). Projděte si podrobná pravidla.

Obchody i většina služeb jsou ovšem otevřené, a to platí také např. pro hotely, byť s drobnými omezeními. Nicméně ve všech interiérech s výjimkou domácnosti a v hromadné dopravě je povinné nosit roušku nebo respirátor FFP2.

Polsko

Náš severní soused patří k zemím s nízkým rizikem. Při cestě tam z ČR sice platí povinnost absolvovat 10denní karanténu, ovšem můžete se „vykoupit“ PCR/antigenním testem ne starším než 48 hodin. Anebo předložením EU digitálního certifikátu o provedeném očkování, přičemž musíte být minimálně čtrnáct dní od poslední dávky, popř. potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. (Karanténa nehrozí ani dětem do 12 let, nemusejí mít test.) Novinkou pak je nutnost e-registrace, jde o tzv. lokalizační kartu cestovatele.

V zemi prakticky už od konce dubna platí povinnost zakrývání dýchacích v uzavřených objektech.  Nicméně otevřené jsou restaurace, s omezenou kapacitou probíhají kulturní (galerie, muzea, divadla, kina) a společenské akce, stejným způsobem fungují i hotely, dále kryté bazény či posilovny ap. Podrobnější informace o rozvolňování v Polsku najdete na webu českého ministerstva zahraničí.

Maďarsko

Maďarsko, v němž vám aktuálně hrozí jen nízké riziko nákazy, uvolnilo koncem června své hranice. Takže třeba Češi se po silnici do země dostanou, aniž by museli jakkoli dokládat bezinfekčnost. Pokud byste ovšem cestovali letadlem, příslušný doklad, například o absolvovaném očkování, už byste předložit museli.

A pokud jde o vnitřní opatření v Maďarsku, do lázní, hotelů a restaurací je vstup bez omezení. Omezení nadále platí pro sportovní události, noční kluby a festivaly, kam se dostanete pouze tehdy, pokud předložíte doklad o očkování, prokážete se potvrzením, že jste prodělali covid-19, nebo předložíte negativní PCR test ne starší než 72 hodin. Nosit roušky je povinné, s výjimkou osob mladších šesti let, pouze v sociálních a zdravotnických zařízeních.

Rakousko

V zemi našich jižních sousedů se situace zhoršuje, aktuálně tam hrozí už vysoké riziko nákazy onemocnění covid-19. Abyste hranice překročili bez problémů, musíte dodržet tzv. princip 3G (geimpft, getestet, genesen / očkovaný, testovaný, uzdravený), tedy předložit buď dokument o očkování, nebo o uzdravení z nemoci covid-19 nebo o negativním testu na covid-19 (pro účely ubytování ovšem musí být test pravidelně obnovován – antigenní každých 48 hodin, PCR pak po 72 hodinách). Pokud takovým dokumentem disponujete, nemusíte vyplňovat online registrační formulář před vstupem do země. Podrobnější informace najdete na webu českého ministerstva zahraničí.

Poslední protipandemická opatření mj. zavádí kategorii osob, které představují nízké epidemiologické riziko. V této souvislosti Rakušané hovoří o už zmíněném pravidle 3G. Některých z těchto dokladů je nutné předložit gastronomických provozech, hotelech a ubytovacích zařízeních, platí to i pro sportovní, volnočasové a kulturní zařízení (s výjimkou muzeí, knihoven, archivů), služby s úzkým kontaktem se zákazníky, domovy důchodců a pečovatelské domy, nemocnice, setkání více než 25 osob, odborné veletrhy a kongresy, zájezdové autobusy a výletní lodě. Tato povinnost nicméně neplatí pro děti do 12 let.

 Ve veřejných dopravních prostředcích, v obchodech, na trzích atd. už není nutné používat respirátor FFP2 bez výdechového ventilu, stačí rouška. V souvislosti s nástupem mutace delta se nicméně částečně zpřísňují podmínky v místech zvýšených rizik, jako jsou noční kluby atd. Podrobnější informace na webu českého ministerstva zahraničí nebo v rakouských zdrojích.

Německo

Náš nejdůležitější soused již bohužel také patří mezi země s vysokým rizikem nákazy. Prvního srpna také zpřísnil podmínky pro vstup na své území. Nově musíte mít při překročení německých hranic – samozřejmě až na určité výjimky – potvrzení o bezinfekčnosti, tzn. potvrzení o testu starém max. 72 (PCR) / 48 hodin (antigen), nebo o očkování (musí být ukončené a minimálně 14 dní po poslední dávce), popř. o prodělané infekci SARS-CoV-2 (před max. 180 dny).

Jak upozorňuje české ministerstvo zahraničí, německá protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek / FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi všech spolkových zemí najdete na tomto místě.

Obecně platí povinnost nosit roušky ve všech uzavřených prostorách a v některých případech i v těch venkovních. Např. na všech místech, kde se shlukují lidé, na trzích, na zastávkách MHD, při venkovních kulturních akcích apod. Ve venkovních prostorách restaurací potvrzení o testu nebo očkování či prodělání nemoci SARS-CoV-2 potřebovat nebudete, nicméně v jejich vnitřních částech ho po vás chtít mohou. Podrobnější informace.

Obecně platí v Německu povinnost nošení roušek ve všech uzavřených prostorách. Povinnost nošení roušek platí v některých případech i ve venkovních prostorách jako např. na všech místech, kde se shlukují lidé, na trzích, na zastávkách MHD, při venkovních kulturních akcích apod.

České ministerstvo zahraničí vám také v případě ubytování v hotelu doporučuje kontaktovat jeho pracovníky dopředu s dotazem na požadavky týkající se potvrzení ohledně testu nebo očkování nebo prodělání nemoci SARS-CoV-2.

Itálie

Itálie je v současnosti zemí se středním rizikem nákazy. Pokud splníte stanovené podmínky, můžete dnes přicestovat i kvůli turistice. Podmínky jsou dvě: EU certifikát a vyplnění digitálního formuláře Passenger Locator Form. EU certifikát musí dosvědčovat:

 1. ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (vakcínou schválenou EMA),
 2. nebo negativní PCR či antigenní (provedený výtěrem) test: má ovšem platnost vždy pouze 48 hodin (výjimku mají děti mladší 6 let),
 3. nebo prodělání nemoci covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu).

Od září je nutné předkládat EU certifikát i při cestování letadlem či vysokorychlostními vlaky, také na lodích, trajektech a v dálkových autobusech.

České ministerstvo zahraničních věcí doporučuje vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/: dotazník MZV Itálie, ze kterého se dozvíte, zda můžete přicestovat pouze s testem, či zda se na vás vztahuje povinnost karantény nebo výjimka. Naleznete zde rovněž formulář k vyplnění.

Regiony jsou podle pandemické situace označeny barevně, může v každém z nich platit jiný stupeň omezení pohybu. V současné chvíli jsou nicméně všechny regiony v tzv. bílé zóně. Aktuální stav najdete na stránkách tamního ministerstva zdravotnictví.

Itálie každopádně v polovině srpna rozšířila nutnost předložení EU certifikátu při dalších aktivitách, mj. v bazénech, tělocvičnách, v kulturních institucích atd. Více se dočtete na tomto místě. Obecně platí, že roušky se musí používat v uzavřených prostorách a také všude tam, kde dochází ke shlukování osob. Pokud tohle nařízení nedodržíte, počítejte s pokutou ve výši 400–1000 eur.

Zatím také stále platí, že celé území Itálie je “bílou zónou”, ve které platí nejmírnější forma omezujících opatření. Podrobněji o italském “semaforu”.

Francie

Pro vstup do Francie, momentálně země s vysokým rizikem nákazy, také musíte předložit EU certifikát, kterým prokážete negativní PCR/antigenní test ne starší než 72, resp. 48 hodin (pro osoby od 12 let) nebo potvrzení o ukončeném očkování (2 týdny po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 2 týdny po první dávce vakcíny, pokud jste prodělali nemoc covid-19).

Ve Francii skončilo omezení cest mezi jednotlivými regiony, ty si nicméně samy vydávají opatření podle aktuální situace. Sledovat ji můžete na oficiálních stránkách. Otevřené jsou kulturní a zábavní provozy, při vstupu do nich ovšem musíte předkládat evropský covid pas. Totéž platí pro kavárny, restaurace, obchodní centra, nemocnice či domovy důchodců. (Tato povinnost se bude od 30. září 2021 týkat i dětí od 12 do 17 let). Stále je nutné nosit roušku ve veřejné dopravě, v uzavřených prostorech a na trzích. Na celém území pak platí pokyn dodržovat základní hygienická pravidla (rozestupy, mytí rukou, roušky, pravidelné větrání vnitřních prostor).

Švédsko

Situace v zemi se od naší minulé aktualizace zlepšila a Švédsko je v současnosti státem se středním rizikem nákazy. Pokud se na sever chystáte, pak počítejte s tím, že od 30. června se musejí všichni cizinci starší 18 let při vstupu do Švédska prokázat buď negativním testem (antigenní, PCR, TMA, LAMP) na covid-19, ne starším než 72 hodin, nebo EU certifikátem v jazyce vydávající země a v anglickém jazyce v digitální nebo papírové formě, který prokáže:

 • ukončené očkování, nebo
 • prodělání infekce SARS-CoV-2, s potvrzením nejdříve 11 dní po pozitivním testu, které je platné maximálně 180 dní od tohoto prvního pozitivního testu.

Švédské úřady nevyhlásily žádná plošná opatření, s výjimkou zákazu hromadných akcí nad osm osob, s tím, že na veřejnosti je doporučeno dodržovat vzdálenost mezi lidmi dva metry. Rovněž doporučují nosit roušku v hromadné dopravě.

Finsko

Cestovat z ČR do Finska, ve kterém hrozí střední riziko nákazy, dnes můžete neomezeně, pokud tedy předložíte:

 1. certifikát o kompletním očkování, nebo
 2. certifikát o první dávce očkování, od které před vstupem do Finska uplynuly nejméně dva týdny, nebo
 3. certifikát o prodělání covidu-19 v posledních šesti měsících, nebo
 4. výsledek negativního testu, ne staršího než 72 hodin.

Pokud žádným z těchto dokladů nedisponujete, budete muset podstoupit test na hraničním přechodu. Pokud to není možné, máte na to dalších maximálně 24 hodin, na test se můžete objednat prostřednictvím Finentry. V případě bodu 3 a 4 budete nuceni podstoupit (další) test za 3–5 dní po vstupu do země, jinak vám hrozí pokuta.

 Finsko rozděluje regiony podle vážnosti situace do tří fází šíření epidemie. Šestnáct regionů je v současnosti v první fázi, čtyři regiony ve druhé a žádný region není ve třetí, nejvážnější. V tuto chvíli jsou omezeny otevírací hodiny restaurací a barů v regionech ve druhé fázi. Určitá omezení se týkají také akcí pro veřejnost. Podrobnější informace o aktuálně platných opatřeních v jednotlivých regionech najdete na tomto místě (u některých regionů pouze ve finštině).

 

Dánsko

Rovněž v dánském království je situace od minule veselejší, v zemi aktuálně hrozí střední riziko nákazy. Pokud tam poletíte, nebudete potřebovat test před vstupem (byť záleží na konkrétní letecké společnosti), nicméně po vstupu už ano – všichni musí podstoupit antigenní test hned po příletu. Před cestou pozemní dopravou budete potřebovat buď PCR (72 hod.) či antigenní (48 hod.) test, po vstupu už ale není potřeba se dodatečně testovat.

Test nemusejí předkládat ti, kdo covid-19 prodělali a prokážou se potvrzením ne starším než 14 dní až 8 měsíců, nebo jsou plně očkovaní a mají alespoň 14 dní po obou dávkách. Výjimku z testování a karantény mají také děti do 15 let.

Od 10. září jsou v Dánsku zrušená všechna národní protipandemická opatření.

Velká Británie

Tahle ostrovní země dnes patří mezi státy s dokonce velmi vysokým rizikem nákazy. A tak není divu, že dostat se přes její hranice není zrovna snadné. Přesto existuje možnost přicestovat relativně pohodlně, a to v případě, že se budete moci prokázat ukončeným očkováním. Tedy EU certifikátem, pokud od vaší druhé dávky uplynulo alespoň čtrnáct dní. I tak ovšem budete muset před odjezdem absolvovat test, vyplnit příjezdový formulář a mít na druhý den po příjezdu objednaný další test.

Jestliže nejste očkováni, počítejte s tím, že budete nuceni:

 • prokázat se ještě před odjezdem či odletem do země negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin; uznávaným druhem testu jsou PCR, antigenní a LAMP, ovšem musejí splňovat stanovené parametry účinnosti (musíte předložit o testu certifikát vydaný v angličtině, francouzštině či španělštině, který obsahuje sadu povinných údajů, viz podrobnosti),
 • k tomu navíc máte povinnost absolvovat 10denní karanténu ve vládou určených hotelech, během ní ještě testy PCR ve druhém a osmém dni izolace, které je nutné rezervovat už před cestou online,
 • a vyplnit musíte i příjezdový formulář.

Můžete si také přečíst cestovní doporučení britské vlády.

Koncem července byla v Británii zrušena prakticky veškerá protipandemická opatření, navzdory počtu nakažených. Vláda teď odpovědnost nechává na lidech a spoléhá na vysokou proočkovanost a pokles počtu úmrtí i případů vážného průběhu onemocnění. Více informací o situaci a taky doporučení toho, jak se chovat, najdete na webu vlády Spojeného království.

Španělsko

Španělsko je další zemí otevřenou turistům, byť dnes patří k těm s vysokým rizikem nákazy. Češi, jelikož nejsou na španělském seznamu rizikových zemí, mohou nicméně přicestovat bez výraznějších omezení. Španělsko vyžaduje od všech osob přijíždějících do země z ČR letecky či po moři pouze vyplnit online formulář na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by vám měl přijít QR kód, který pak po příletu do země předložíte sanitárním orgánům na letišti. Toto se týká i dětí.

Začátkem května skončil nouzový stav na celém území. Boj s šířením nákazy tak od tohoto dne přechází právě na vlády jednotlivých regionů. Jednotlivé autonomní oblasti si po svém upravují uzavírací hodiny restaurací, barů a zábavních podniků, jakož i jejich maximální obsazenost. Taktéž některé autonomie i nadále omezují maximální počty osob při jejich setkávání. Přehled o aktuálním dění najdete na webových portálech jednotlivých autonomních oblastí země.

Roušky musíte používat ve všech uzavřených prostorách s přístupem veřejnosti, ve všech otevřených prostorách bez možnosti zachovávat 1,5metrový odstup od ostatních osob, ve všech dopravních prostředcích (letadla, autobusy, vlaky, lanovka, taxi), jakož i na nástupištích a zastávkách.

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Obě země v současnosti patří mezi ty s vysokým rizikem. Na cestující z ČR však navzdory tomu nečeká při vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území žádné omezení. Nemusíte tedy předkládat negativní výsledek PCR testu ani nastoupit 10denní karanténu či předložit doklad o plnohodnotném očkování.

Pouze v případě letecké cesty do Švýcarska, kdy hned nepokračujete do další země, budete nuceni i nadále při případné hraniční kontrole předkládat úřední doklad v některém ze švýcarských úředních jazyků nebo v angličtině o tom, že jste ve lhůtě 72 hodin před vstupem na švýcarské území podstoupili PCR test s negativním výsledkem na covid-19. Zároveň je třeba, abyste před nastoupením letecké cesty do Švýcarska nebo Lichtenštejnska vyplnili elektronický příjezdový formulář. Formulář (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/angličtina/francouzština/italština) se vyplňuje za každou osobu zvlášť; děti nebo nesvéprávné osoby lze uvést v rámci příjezdového formuláře zákonného zástupce.

České ministerstvo zahraničních věcí pak upozorňuje, že přepravní společnosti mohou mít vlastní firemní pravidla k ochraně svého personálu a dalších cestujících. Proto byste se vždy měli včas informovat, jaké podmínky musíte splnit, abyste byli vpuštěni na palubu.

Povinnost nosit roušky ve venkovních prostorách byla k 26. červnu 2021 zrušena. Zachována zůstává v některých vnitřních prostorách, např. v MHD, v restauracích, maloobchodě apod., kde můžete narazit také na požadavek zaregistrovat se. Veškeré obchody a služby fungují standardně. Při jejich návštěvě stačí dodržovat běžná hygienická a sociální opatření. Ani při návštěvě kadeřníka či fitness studia není třeba se prokazovat testem, popř. očkováním. Digitální EU certifikát pak po vás ovšem s největší pravděpodobností budou vyžadovat diskotéky a taneční kluby.

Mohlo by Vás zajímat