Cestujeme: Jak se dostaneme za hranice

AKTUALIZOVÁNO 10. 1. 2022

Pandemická situace je v Evropě po roce bohužel opět špatná, byť jsou určité výjimky. V rámci této pravidelné aktualizace jsme pro vás připravili přehled toho, jak to v jednotlivých zemích vypadá a za jakých podmínek je možné do nich přicestovat.      

Ministerstvo zdravotnictví ČR stále rozlišuje pět kategorií zemí a území podle míry rizika nákazy nemocí covid-19 a označuje je barevně od zelené až po černou. V zásadě platí, že pokud nejste kompletně očkovaní nebo jste v uplynulých 180 dnech neprošli onemocněním, popř. je vašim dětem méně než 12 let, i při návratu ze zemí s nízkým rizikem (zelená) budete muset kromě vyplnění příjezdového formuláře absolvovat test. A když se budete vracet ze zemí s vysokým rizikem, budete muset absolvovat test už před vstupem do země. Může být i antigenní, ovšem po překročení hranice jste povinni v rozmezí 5. až 7. dne absolvovat PCR test. Do té doby musíte všude mimo domov nosit respirátor.

Jak už bylo uvedeno, ve všech případech musíte ještě před příjezdem vyplnit příslušný formulář, a doklad o tom pak předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Podrobné informace pro jednotlivé kategorie zemí najdete na webu českého ministerstva zahraničí.

Slovensko

Naši východní sousedé jsou na tom aktuálně velmi špatně, takže od konce listopadu v zemi platí nouzový stav na 90 dní a také zákaz shromažďování ve větším počtu než šesti osob. Při cestě z Česka na Slovensko je nutné počítat s registrací prostřednictvím formuláře e-hranice předem a taky s nutností předložit doklad o ukončeném očkování (14 dní až 12 měsíců po aplikaci 2dávkové a 21 dní až 12 měsíců po aplikaci 1dávkové vakcíny). Pokud ho mít nebudete, počítejte až na výjimky s karanténou v domácím prostředí, která skončí při bezpříznakovém průběhu 10. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu, a to nejdříve 5. den izolace. Nepomůže vám ani skutečnost, že jste nemoc prodělali. Mírnější podmínky mají např. řidiči nákladní dopravy či přeshraniční pracovníci.

Slovensko

Nové podmínky platí pro děti. Ty mladší 12 let se řídí stejným režimem jako dospělí, s nimiž cestují (takže pokud např. rodiče díky očkování nejdou do karantény, nemusí ji absolvovat ani potomek), k dětem starším 12 let se pak přistupuje jako k nezávislým dospělým. Podrobnější informace najdete na webu slovenského ministerstva zdravotnictví.

Tzv. covid automat, který platil na celém území a dělil slovenské okresy podle čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci a pro ně stanovil omezení volného pohybu, je během nouzového stavu pozastavený.

V běžném životě platí celá řada omezení, např. jídlo z restaurace si musíte zabalené odnést, na místě mohou konzumovat pouze očkovaní nebo ti, kdo covid-19 prodělali, totéž platí třeba pro wellness, fitness, kadeřnictví, lanové dráhy a vleky atd. V exteriérech i na veřejných akcích je povinné mít zakryté dýchací cesty.

Polsko

Polsko

Ani situace Poláků není zrovna růžová, patří totiž tak jako Slovensko k zemím s velmi vysokým rizikem nákazy. Při cestě tam z ČR sice platí povinnost absolvovat 10denní karanténu, ovšem můžete se „vykoupit“ PCR/antigenním testem ne starším než 48 hodin. Anebo předložením EU digitálního certifikátu o provedeném očkování, přičemž musíte být minimálně čtrnáct dní od poslední dávky, popř. potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. (Karanténa nehrozí ani dětem do 12 let, nemusejí mít test.) Novinkou pak je nutnoste-registrace – jde o tzv. lokalizační kartu cestovatele.

V zemi prakticky už od konce dubna platí povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech, je také nutné dodržovat 1,5m rozestupy při pohybu na veřejných prostranstvích (s výjimkou členů jedné domácností) a veřejných shromáždění a manifestací se může účastnit maximálně 150 osob. Navíc je od 1. prosince omezen maximální počet zákazníků, a to na 50 procent, v restauracích, hotelech, při kulturních akcích, v bazénech, vnitřních sportovištích či v kostelích. U shromáždění, oslav a diskoték se snižuje maximální počet účastníků na sto, u posiloven, fitness center, kasin, muzeí, galerií, veletrhů, výstav nebo konferencí se zase zvětšuje plocha nutná pro jednu osobu z 10 na 15 m2.

Maďarsko

V Maďarsku vám aktuálně hrozí „jen“ vysoké riziko nákazy. Jeho hranice, uvolněné koncem loňského června, zůstávají nicméně otevřené. Takže třeba Češi se po silnici do země dostanou, aniž by museli jakkoli dokládat bezinfekčnost. Pokud byste ovšem cestovali letadlem, příslušný doklad, buď o absolvovaném očkování, prodělání nemoci, anebo o absolvování PCR testu, už byste předložit museli.

A pokud jde o vnitřní opatření v Maďarsku, do hotelů, restaurací a většiny lázní je vstup bez omezení. Do lázní v Budapešti se ovšem dostanete pouze tehdy, budete-li mít potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci.

Maďarsko

Omezení nadále platí pro sportovní události, noční kluby a festivaly, kam se dostanete pouze tehdy, pokud předložíte doklad o očkování, prokážete se potvrzením, že jste prodělali covid-19, nebo předložíte negativní PCR test ne starší než 72 hodin. Nosit roušky je povinné, s výjimkou osob mladších šesti let, v prostředcích veřejné dopravy a na nástupištích, dále v sociálních a zdravotních zařízeních, obchodech, restauracích a úřadech, rovněž při kulturních a sportovních akcích.

Rakousko

Situace v zemi se mírně zlepšila, riziko nákazy covidem-19 už není velmi, ale „pouze“ vysoké. Podmínky vstupu do země Rakousko v reakci na variantu omikron zpřísnilo. Abyste hranice překročili bez problémů, musíte dodržet tzv. princip 2G (geimpft, genesen / očkovaný, uzdravený), tedy předložit buď dokument o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19 a současně negativní PCR test na covid-19.

Tahle povinnost neplatí pro ty, kteří:

 • doloží, že obdrželi třetí posilovací dávku,
 • předloží platný doklad o základním očkování (tj. 2 dávky v případě dvoudávkových vakcín, resp. 1 dávka v případě Janssenu) v kombinaci s dokladem o uzdravení v posledních 180 dnech,
 • doloží, že se uzdravili v posledních 90 dnech.

Rakousko

Jestliže se neprokážete negativním PCR testem nebo dokladem o podání posilovací očkovací dávky, bude moci vstoupit pouze podstoupíte-li PCR test v Rakousku a nastoupíte do domácí karantény. Na tak dlouho, než obdržíte negativní výsledek. V tomto případě se musíte také před cestou registrovat.

Od 12. prosince 2021 dochází v Rakousku k částečnému rozvolnění lockdownu pro očkované nebo pro ty, kteří prodělali onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Nadále však platí četná omezení, například ve všech uzavřených veřejných prostorech a veřejné dopravě je povinný respirátor FFP2 a odstup minimálně 2 metry. S výjimkou obchodů se základními potřebami, lékáren apod. je poskytování služeb s úzkým kontaktem se zákazníky možné pouze po předložení dokladu 2G, viz výše, což platí i pro hotely a obchody, restaurace nebo třeba sportoviště. Noční podniky zůstávají prozatím zavřené

Podrobnější informace o rakouských opatřeních najdete v článku Bundesweite Maßnahmen.

Německo

Žádné dobré zprávy bohužel nepřicházejí ani z Německa – náš nejdůležitější soused již také patří mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy. A navíc v polovině listopadu zařadil na svůj seznam vysoce rizikových států i nás.

Není tedy překvapení, že podmínky pro vstup obyvatel ČR na německé území byly v poslední době zpřísněny. Nově musíme při překročení hranic – samozřejmě až na určité výjimky – předložit potvrzení o bezinfekčnosti, tzn. o testu starém max. 72 (PCR) / 48 hodin (antigen), o očkování (musí být ukončené a minimálně 14 dní po poslední dávce) nebo o prodělané infekci SARS-CoV-2 (před max. 180 dny). Další novinkou je, že toto německé úřady vyžadují i od dětí, které překročily šest let věku. Pokud tímto potvrzením nedisponujete, připravte se na 10denní karanténu, kterou lze předčasně ukončit 5. dne negativním antigenním či PCR testem.

Mimo to jsou cestující z vysoce rizikových zemí povinni se před příjezdem nahlásit prostřednictvím digitální registrace a mít o tom potvrzení. Konkrétně to znamená vytisknout si e-mail, který je po registraci zaslán na zadanou e-mailovou adresu. Očkovaní či uzdravení nahrají svůj certifikát o očkování či prodělané nemoci ve formátu PDF do aplikace přes příjezdový formulář.

Jak upozorňuje české ministerstvo zahraničí, německá protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek / FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi všech spolkových zemí najdete na tomto místě.

Německo

Od 24. listopadu 2021 je v Německu v platnosti nový zákon o potírání infekčních chorob, zavádějící pravidla pro vnitrostátní hromadnou dopravu, kterou smí využívat pouze osoby s dokončeným očkováním nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních šesti měsících či s aktuálním negativním testem ne starším než 24 hodin (tzv. pravidlo 3G). Spolková vláda se také před několika dny dohodla s představiteli spolkových zemí, že v obchodech (s výjimkou obchodů zboží denní potřeby – potraviny, lékárny a drogerie), v restauracích a všech volnočasových a kulturních zařízeních bude v celém Německu platit pravidlo 3G, tj. přístup jen s dokladem o ukončeném očkování nebo uzdravení z nemoci v posledních šesti měsících či s negativním výsledkem testu ne staršího než 24 hodin. Což musí personál při vstupu zkontrolovat.

Od 3. prosince 2021 pak v německých obchodech (s výjimkou obchodů zboží denní potřeby, jako jsou potraviny, lékárny a drogerie), v restauracích a všech volnočasových a kulturních zařízeních platí pravidlo 2G, tj. přístup jen s dokladem o ukončeném očkování nebo uzdravení z nemoci covid-19 v posledních 6 měsících, který musí být při vstupu zkontrolován. Nicméně dodatečně může být požadován i aktuální negativní test.

Obecně platí povinnost nosit roušky ve všech uzavřených prostorách a v některých případech i v těch venkovních. Například na všech místech, kde se shlukují lidé, na trzích, na zastávkách MHD, při venkovních kulturních akcích apod. Ve venkovních prostorách restaurací potvrzení o testu nebo očkování či prodělání nemoci SARS-CoV-2 potřebovat nebudete, nicméně v jejich vnitřních částech ho po vás chtít mohou. Podrobnější informace.

Pokud plánujete bydlet v hotelu, české ministerstvo zahraničí vám také doporučuje kontaktovat jeho pracovníky dopředu a zeptat se jich, jaké jsou aktuální požadavky týkající se potvrzení ohledně testu nebo očkování nebo prodělání nemoci SARS-CoV-2.

Itálie

Itálie už zase patří mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy. Pokud splníte stanovené podmínky, můžete navzdory tomu přicestovat i kvůli turistice. Podmínky jsou tři: EU certifikát, antigenní či PCR test a vyplnění digitálního formuláře Passenger Locator Form.

Itálie

EU certifikát musí dosvědčovat:

 • ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (vakcínou schválenou EMA),
 • nebo negativní PCR (48 hodin) či antigenní (24 hodin),
 • nebo prodělání nemoci covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu).

Je tedy zřejmé, že testem se musí prokázat všichni, a to jak očkovaní, tak uzdravení. Ovšem pozor, pokud nejste očkovaní, musíte předložit test, nahlásit se na místní zdravotnické zařízení ASL a oznámit tam adresu, kde absolvujete pětidenní karanténu, po níž musíte podstoupit PCR nebo antigenní test. (Jak najít to pravé ASL? Do vyhledávače zadejte „ASL“ a místo, kde jste se ubytovali, resp. ve velkých městech ulici.)

Od 10. ledna v zemi platí výrazná omezení pro neočkované: EU certifikát o očkování/uzdravení bude vyžadován i pro ubytování v hotelech, cestování dálkovými spoji i MHD, vstupy do lyžařských areálů a mnohé další aktivity, jako je občerstvení u pultu, uvnitř restaurací, vstupy do muzeí, kina, posiloven, bazénů či na stadiony. To znamená, že už nebude stačit negativní výsledek testu. A totéž nově platí i pro děti, negativní test už jim neumožní například ubytovat se v hotelu, jezdit na sjezdovce či chodit do restaurací.  

Obecně platí nutnost nošení roušek, FFP2 ve veřejné dopravě, na kulturních a sportovních akcích, venku běžně vystačuje i chirurgická rouška, volnost pohybu mezi regiony (jen v případě oranžového regionu bude pro opuštění obce s více než 5000 obyvatel třeba prokázat očkování, test nebo uzdravení.

Pokud jde o lyžování, tak v bílé a žluté zóně mohou lyžovat všichni držitelé tzv. Super Green Pass, tedy očkovaní nebo uzdravení.

České ministerstvo zahraničních věcí doporučuje vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/: dotazník MZV Itálie, ze kterého se dozvíte, zda můžete přicestovat pouze s testem, či zda se na vás vztahuje povinnost karantény nebo výjimka. Naleznete zde rovněž formulář k vyplnění. 

Francie

Pro vstup do Francie, momentálně země s vysokým rizikem nákazy, také musíte předložit EU certifikát, kterým prokážete negativní PCR/antigenní test ne starší než 24 hodin, nebo potvrzení o ukončeném očkování (týden po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 7 dní po první dávce vakcíny, pokud jste prodělali nemoc covid-19), anebo i potvrzení o prodělání nemoci covid-19 (ne starší než 180 dní). Kromě toho je vaší povinností prokázat se i čestným prohlášením o bezinfekčnosti. Platí to pro všechny osoby od 12 let výše.Francie

Na celém území Francie je nutné dodržovat základní hygienická pravidla (rozestupy, mytí rukou, roušky, pravidelné větrání vnitřních prostor). Také platí povinnost nosit roušku v dopravě, v uzavřených prostorech a na trzích, což se týká chodců, motocyklistů i uživatelů koloběžek, nikoli však automobilistů. Otevřené jsou kulturní a zábavní provozy, při vstupu do nich ovšem musíte předkládat evropský covid pas. Totéž platí pro kavárny, restaurace, obchodní centra, nemocnice či domovy důchodců. Tato povinnost se od 30. září 2021 týká i dětí od 12 do 17 let.

A pozor, od 15. ledna platí povinnost přeočkování, které lidé musejí nově absolvovat nejpozději sedm měsíců po poslední dávce vakcíny nebo prodělané nemoci covid-19, pro všechny starší 18 let.

Švédsko

I Švédsko je v současnosti státem s vysokým rizikem nákazy. Pokud se na sever chystáte, pak počítejte s tím, že všichni cizinci starší 18 let se při vstupu do Švédska musejí prokázat negativním testem (antigenní, PCR) na covid-19, ne starším než 48 hodin. Bez ohledu na to, zda mají očkovací certifikát nebo potvrzení o prodělání infekce.

Švédské úřady mimo jiné doporučují používat roušku ve veřejné dopravě, vyhýbat se větším shromážděním a na veřejných akcích pro více než 500 lidí vyžadují potvrzení o očkování. . Podrobnější informace najdete v tomto článku.

Finsko

Cestovat z ČR do Finska, ve kterém vám hrozí vysoké riziko nákazy, dnes můžete neomezeně, pokud tedy předložíte:

 • certifikát o kompletním očkování, nebo
 • certifikát o prodělání nemoci a o očkování první dávkou, , nebo
 • certifikát o prodělání covidu-19 v posledních šesti měsících.

Kromě toho musíte předložit také negativní výsledek antigenního či PCR testu, ne staršího než 48 hodin a provedeného před příjezdem do země.  

Pokud žádným z těchto dokladů nedisponujete, budete muset podstoupit test na hraničním přechodu. Pokud to není možné, máte na to dalších maximálně 24 hodin; na test se můžete objednat prostřednictvím Finentry.

V případě bodu 3 a 4 budete nuceni podstoupit (další) test za 3–5 dní po vstupu do země, jinak vám hrozí pokuta.

Finsko rozděluje regiony podle vážnosti situace do tří fází šíření epidemie a od listopadu postupně zpřísňuje opatření v rizikových regionech. V tuto chvíli jsou omezeny otevírací hodiny restaurací a barů a také kapacita kulturních, společenských a sportovních akcí. Podrobnější informace o aktuálně platných opatřeních v jednotlivých regionech najdete na tomto místě (u některých regionů pouze ve finštině).

Dánsko

V zemi vám aktuálně hrozí velmi vysoké riziko nákazy. Všichni cestující do Dánska dnes musí předložit negativní PCR (72 hodin) nebo antigenní test (48 hodin), který byl proveden před vstupem. Nemusejí se jím prokazovat ti, kteří v rozmezí 14 až 180 dnů prodělali nemoc.  Výjimku z testování mají také děti do 15 let.

Dánsko

Dánsko, které z hlediska proočkovanosti patří k nejúspěšnějším státům Evropy, 10. září zrušilo všechna národní protipandemická opatření. V posledních dnech ovšem opět zavedlo povinnost nosit roušky na řadě míst, například v obchodech či obchodních centrech, a rozšířilo povinnost prokazovat se covid pasem, mimo jiné ve vnitřních prostorách restaurací, barů či kaváren.

Velká Británie

Velká Británie stejně jako řada dalších evropských zemí hlásí v posledních dnech rekordní nárůsty pozitivně testovaných na covid-19. Nicméně pokud jste plně očkovaní, do země se dostanete relativně bez problémů. Máte povinnost 48 hodin předem vyplnit příjezdový formulář

a také mít objednaný a zaplacený antigenní či PCR test. Ten musíte absolvovat nejpozději druhý den po příjezdu. Než dostanete potvrzení o negativním výsledku, nemusíte už zůstávat v samoizolaci.

Jestliže nejste očkovaní, počítejte s tím, že budete nuceni:

 • před příjezdem vyplnit výše zmíněný formulář, 
 • prokázat se ještě před odjezdem či odletem do země negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin. Uznávaným druhem testu jsou PCR, antigenní a LAMP, ovšem musejí splňovat stanovené parametry účinnosti (musíte předložit o testu certifikát vydaný v angličtině, francouzštině či španělštině, který obsahuje sadu povinných údajů, viz podrobnosti),
 • k tomu navíc máte povinnost absolvovat 10denní karanténu ve vládou určených hotelech a  během ní ještě testy PCR ve druhém a osmém dni izolace, které je nutné rezervovat už před cestou online.

Velká Británie

Zkrátit si karanténu můžete absolvováním dalšího komerčního testu v rámci schématu Test to Release pátý den po příjezdu. Pokud bude negativní, můžete karanténu ukončit, nadále však máte povinnost absolvovat i oba testy z cestovního balíčku, tedy 2. a 8. den po příjezdu. Můžete si také přečíst cestovní doporučení britské vlády.

Přehled informací o situaci a taky doporučení k tomu, jak se v zemi chovat, najdete na webu vlády Spojeného království.

Španělsko

Španělsko je další zemí otevřenou turistům, kteří se v ní ovšem vystavují velmi vysokému riziku nákazy. Země před časem zařadila celou ČR na seznam rizikových oblastí. Nově tedy lidé cestující letecky z ČR musí, kromě QR kódu příjezdového formuláře (viz dále), předložit jedno z následujících potvrzení:

 • o dokončeném očkování (min. 14 dní od poslední dávky),
 • o prodělaném onemocnění covid-19, platném max. 180 dní,
 • nebo o negativním výsledku PCR (72 hodin) či antigenního (24 hodin) testu. 

Barcelona, Španělsko

Online formulář vyplníte na webové adrese www.spth.gob.es

nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by vám měl přijít QR kód, který pak po příletu do země předložíte sanitárním orgánům na letišti. Toto se týká i dětí. Ovšem na pozemní dopravu se nevztahuje ani povinnost předložení QR kódu ani žádného ze zmíněných potvrzení.

Po připlutí či příletu musíte počítat s tím, že budete podrobeni také měření tělesné teploty, kontrole dokumentů a vizuální kontrole. A jak upozorňuje české ministerstvo zahraničí, stále častější jsou po příletu kamkoliv do Španělska namátkové kontroly. A to ve formě povinného testu na covid-19 přímo na letišti po příletu nebo uložení povinnosti cestujícímu podstoupit test do 48 hodin po příletu a následně sdělit jeho výsledek.

Začátkem května skončil nouzový stav na celém území. Boj s šířením nákazy tak od tohoto dne přešel  na vlády jednotlivých regionů. Jednotlivé autonomní oblasti si po svém upravují uzavírací hodiny restaurací, barů a zábavních podniků, jakož i jejich maximální obsazenost, či povinnost předkládání EU covid certifikátu. Taktéž některé autonomie i nadále omezují maximální počty osob při jejich setkávání. Přehled o aktuálním dění najdete na webových portálech jednotlivých autonomních oblastí země.

Obecně platí, že roušky musíte používat ve všech uzavřených prostorách s přístupem veřejnosti, ve všech otevřených prostorách bez možnosti zachovávat 1,5metrový odstup od ostatních osob, ve všech dopravních prostředcích (letadla, autobusy, vlaky, lanovka, taxi), jakož i na nástupištích a zastávkách.

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Švýcarsko

Také oba tyto státy v současnosti patří mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy. Přesto jejich úřady pravidla pro překročení hranic v poslední době zmírnila. Na cestující z ČR čeká při vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území povinnost vyplnit elektronický formulář.

Formulář (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/angličtina/francouzština/italština) se vyplňuje za každou osobu zvlášť; děti nebo nesvéprávné osoby lze uvést v rámci příjezdového formuláře zákonného zástupce.

A pak už je potřeba předložit pouze negativní výsledek PCR testu (starého max. 72 hodin) nebo antigenního testu (starého max. 24 hodin). To ovšem jen v případě, že jste absolvovali očkování nebo prodělali nemoci. Pokud tomu tak není, budete navíc nuceni mezi 4. a 7. dnem po vstupu na švýcarské nebo lichtenštejnské území podstoupit další PCR nebo antigenní test. Dobrá zpráva však je, že ani v takovém případě nemusíte po příjezdu do karantény.

Podívejte se na švýcarský seznam rizikových zemí a oblastí, které je neustále aktualizováno. Vycházejí z něj i lichtenštejnské úřady.

Na mnoha místech platí povinnost nosit roušky nebo respirátory, dezinfikovat si ruce a dodržovat bezpečnostní rozestupy, např. v prostředcích hromadné dopravy, ale i ve vnitřních veřejných prostorách. Podrobnější informace najdete na tomto webu.

Mohlo by Vás zajímat