Cestujeme: Jak se dostaneme za hranice

AKTUALIZOVÁNO 15. 2. 2022

Přestože prakticky celá Evropa stále patří do kategorii zemí s velmi vysokým rizikem nákazy nemocí covid-19, některé země začaly protipandemická opatření rozvolňovat. V rámci této pravidelné aktualizace jsme pro vás připravili přehled toho, jak to v jednotlivých zemích vypadá a za jakých podmínek je možné do nich přicestovat.     

Ministerstvo zdravotnictví ČR stále rozlišuje pět kategorií zemí a území podle míry rizika nákazy nemocí covid-19 a označuje je barevně od zelené až po černou. V zásadě platí, že pokud nejste kompletně očkovaní nebo jste v uplynulých 180 dnech neprošli onemocněním, popř. je vašim dětem méně než 12 let, i při návratu ze zemí s nízkým rizikem (zelená) budete muset kromě vyplnění příjezdového formuláře (což se ovšem nevztahuje na ty, kteří cestují individuální dopravou), absolvovat test. A když se budete vracet ze zemí s vysokým rizikem, budete muset absolvovat test už před vstupem do země. Může být i antigenní, ovšem po překročení hranice jste povinni v rozmezí 5. až 7. dne absolvovat PCR test. Do té doby musíte všude mimo domov nosit respirátor.

Jak už bylo uvedeno, ve všech případech musíte ještě před příjezdem vyplnit příslušný formulář, a doklad o tom pak předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Podrobné informace pro jednotlivé kategorie zemí najdete na webu českého ministerstva zahraničí.

Slovensko

Od konce listopadu do 25. února v zemi platí nouzový stav. Při cestě z Česka na Slovensko je nutné počítat s registrací  prostřednictvím formuláře e-hranice předem a taky s nutností předložit doklad o ukončeném očkování (14 dní až 9 měsíců po aplikaci 2dávkové a 21 dní až 9 měsíců po aplikaci 1dávkové vakcíny). Pokud ho mít nebudete, počítejte až na výjimky s karanténou v domácím prostředí, která skončí při bezpříznakovém průběhu 5. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu kdykoli po příjezdu. Od 4. února pak mohou na slovenské území vstoupit bez nutnosti karantény i ti, kteří v posledních 180 dnech onemocnění covid-19 prodělali. Mírnější podmínky mají např. řidiči nákladní dopravy či přeshraniční pracovníci.

Slovensko

Nové podmínky platí pro děti. Ty mladší 12 let se řídí stejným režimem jako dospělí, s nimiž cestují (takže pokud např. rodiče díky očkování nejdou do karantény, nemusí ji absolvovat ani potomek), k dětem starším 12 let se pak přistupuje jako k nezávislým dospělým. Podrobnější informace najdete na webu slovenského ministerstva zdravotnictví.

Tzv. covid automat, který platil na celém území a dělil slovenské okresy podle čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci a pro ně stanovil omezení volného pohybu, je během nouzového stavu pozastavený.

Pro přístup ke službám slovenské úřady definovaly několik režimů, podrobnější informace o nich najdete na webu slovenské vlády. Obecně platí povinnost nošení respirátorů ve všech vnitřních prostorách a také v těch vnějších, pokud nemůžete od cizích osob dodržet menší vzdálenost než dva metry.

Polsko

Polsko

Ani situace Poláků není zrovna růžová, patří totiž tak jako Slovensko k zemím s velmi vysokým rizikem nákazy. Při cestě tam z ČR sice platí povinnost absolvovat 10denní karanténu, ovšem můžete se „vykoupit“ PCR/antigenním testem ne starším než 48 hodin. Anebo předložením EU digitálního certifikátu o provedeném očkování, přičemž musíte být minimálně čtrnáct dní od poslední dávky, popř. potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. (Karanténa nehrozí ani dětem do 12 let, nemusejí mít test.) Novinkou pak je nutnoste-registrace – jde o tzv. lokalizační kartu cestovatele.

V zemi prakticky už od konce dubna platí povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech, je také nutné dodržovat 1,5m rozestupy při pohybu na veřejných prostranstvích (s výjimkou členů jedné domácností) a veřejných shromáždění a manifestací se může účastnit maximálně 100 osob. Navíc je od 1. prosince omezen maximální počet zákazníků, a to na 50 procent, v restauracích, hotelech, při kulturních akcích, v bazénech, vnitřních sportovištích či v kostelích. U shromáždění, oslav a diskoték se snižuje maximální počet účastníků na sto, u posiloven, fitness center, kasin, muzeí, galerií, veletrhů, výstav nebo konferencí se zase zvětšuje plocha nutná pro jednu osobu z 10 na 15 m2.

Maďarsko

V Maďarsku vám aktuálně hrozí „jen“ vysoké riziko nákazy. Jeho hranice, uvolněné koncem loňského června, zůstávají nicméně otevřené. Takže třeba Češi se po silnici do země dostanou, aniž by museli jakkoli dokládat bezinfekčnost. Pokud byste ovšem cestovali letadlem, příslušný doklad, buď o absolvovaném očkování, prodělání nemoci, anebo o absolvování PCR testu, už byste předložit museli.

A pokud jde o vnitřní opatření v Maďarsku, do hotelů, restaurací a většiny lázní je vstup bez omezení. Do lázní v Budapešti se ovšem dostanete pouze tehdy, budete-li mít potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci.

Maďarsko

Omezení nadále platí pro sportovní události, noční kluby a festivaly, kam se dostanete pouze tehdy, pokud předložíte doklad o očkování, prokážete se potvrzením, že jste prodělali covid-19, nebo předložíte negativní PCR test ne starší než 72 hodin. Nosit roušky je povinné, s výjimkou osob mladších šesti let, v prostředcích veřejné dopravy a na nástupištích, dále v sociálních a zdravotních zařízeních, obchodech, restauracích a úřadech, rovněž při kulturních a sportovních akcích.

Rakousko

Riziko nákazy covidem-19 už je v zemi opět velmi vysoké. Podmínky vstupu do země Rakousko v reakci na variantu omikron zpřísnilo. Abyste hranice překročili bez problémů, musíte dodržet tzv. princip 2G (geimpft, genesen / očkovaný, uzdravený), tedy předložit buď dokument o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19 a současně negativní PCR test na covid-19.

Tahle povinnost neplatí pro ty, kteří:

 • doloží, že obdrželi třetí posilovací dávku,
 • předloží platný doklad o základním očkování (tj. 2 dávky v případě dvoudávkových vakcín, resp. 1 dávka v případě Janssenu) v kombinaci s dokladem o uzdravení v posledních 180 dnech,
 • doloží, že se uzdravili v posledních 90 dnech.

Rakousko

Jestliže se neprokážete negativním PCR testem nebo dokladem o podání posilovací očkovací dávky, bude moci vstoupit pouze podstoupíte-li PCR test v Rakousku a nastoupíte do domácí karantény. Na tak dlouho, než obdržíte negativní výsledek. V tomto případě se musíte také před cestou registrovat. A pokud se při vstupu do zeme prokážete (pouze) negativním testem, čeká vás povinná 10denní karanténa, kterou bude možné ukončit nejdříve k 5. dni negativním výsledkem PCR testu. 

V současnosti tu platí četná omezení, například ve všech uzavřených veřejných prostorech a veřejné dopravě je povinný respirátor FFP2 a odstup minimálně 2 metry. S výjimkou obchodů se základními potřebami, lékáren apod. je poskytování služeb s úzkým kontaktem se zákazníky možné pouze po předložení dokladu 2G, viz výše, což platí i pro hotely a obchody, restaurace nebo třeba sportoviště. Noční podniky zůstávají prozatím zavřené.

Nicméně od 19. února bude nově možné prokázat bezinfekčnost při návštěvě restaurace nebo pro ubytování v hotelu pouze negativním PCR testem, který nebude starší než 48 hodin. Také antigenním testem, ne starším než 24 hodin od odběru, nebo samozřejmě potvrzením o očkování či o vyléčení z nemoci covid-19. Od 12. února je možné navštěvovat všechny obchody, tedy i s jiným než nezbytným zbožím, pouze s respirátorem FFP2.

Podrobnější informace o rakouských opatřeních najdete v článku Bundesweite Maßnahmen.

 

Německo

Náš nejdůležitější soused také patří mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy, a navíc v polovině listopadu zařadil na svůj seznam vysoce rizikových států i nás.

Není tedy překvapení, že podmínky pro vstup obyvatel ČR na německé území byly v poslední době zpřísněny. Nově musíme při překročení hranic – samozřejmě až na určité výjimky – předložit potvrzení o bezinfekčnosti, tzn. o očkování (musí být ukončené a minimálně 14 dní po poslední dávce) nebo o prodělané infekci SARS-CoV-2 (před max. 180 dny). Další novinkou je, že toto německé úřady vyžadují i od dětí, které překročily šest let věku. Pokud tímto potvrzením nedisponujete, připravte se na 10denní karanténu, kterou lze předčasně ukončit 5. dne negativním antigenním či PCR testem.

Mimo to jsou cestující z vysoce rizikových zemí povinni se před příjezdem nahlásit prostřednictvím digitální registrace a mít o tom potvrzení. Konkrétně to znamená vytisknout si e-mail, který je po registraci zaslán na zadanou e-mailovou adresu. Očkovaní či uzdravení nahrají svůj certifikát o očkování či prodělané nemoci ve formátu PDF do aplikace přes příjezdový formulář.

Německo

Jak upozorňuje české ministerstvo zahraničí, německá protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek / FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi všech spolkových zemí najdete na tomto místě.

Od 24. listopadu 2021 je v Německu v platnosti nový zákon o potírání infekčních chorob, zavádějící pravidla pro vnitrostátní hromadnou dopravu, kterou smí využívat pouze osoby s dokončeným očkováním nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních šesti měsících či s aktuálním negativním testem ne starším než 24 hodin (tzv. pravidlo 3G). Spolková vláda se také před několika dny dohodla s představiteli spolkových zemí, že v obchodech (s výjimkou obchodů zboží denní potřeby – potraviny, lékárny a drogerie), v restauracích a všech volnočasových a kulturních zařízeních bude v celém Německu platit pravidlo 3G, tj. přístup jen s dokladem o ukončeném očkování nebo uzdravení z nemoci v posledních šesti měsících či s negativním výsledkem testu ne staršího než 24 hodin. Což musí personál při vstupu zkontrolovat.

Od 3. prosince 2021 pak v německých obchodech (s výjimkou obchodů zboží denní potřeby, jako jsou potraviny, lékárny a drogerie), v restauracích a všech volnočasových a kulturních zařízeních platí pravidlo 2G, tj. přístup jen s dokladem o ukončeném očkování nebo uzdravení z nemoci covid-19 v posledních 6 měsících, který musí být při vstupu zkontrolován. Nicméně dodatečně může být požadován i aktuální negativní test.

Obecně platí povinnost nosit roušky ve všech uzavřených prostorách a v některých případech i v těch venkovních. Například na všech místech, kde se shlukují lidé, na trzích, na zastávkách MHD, při venkovních kulturních akcích apod. Ve venkovních prostorách restaurací potvrzení o testu nebo očkování či prodělání nemoci covid-19 potřebovat nebudete, nicméně v jejich vnitřních částech ho po vás chtít mohou. Podrobnější informace.

Pokud plánujete bydlet v hotelu, české ministerstvo zahraničí vám také doporučuje kontaktovat jeho pracovníky dopředu a zeptat se jich, jaké jsou aktuální požadavky týkající se potvrzení ohledně testu nebo očkování nebo prodělání nemoci covid-19.

Itálie

Itálie už zase patří mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy. Pokud splníte stanovené podmínky, můžete navzdory tomu přicestovat i kvůli turistice. Podmínky jsou od 1. února dvě: EU certifikát a vyplnění digitálního formuláře Passenger Locator Form.

Itálie

EU certifikát musí dosvědčovat:

 • ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (vakcínou schválenou EMA),
 • nebo negativní PCR (72 hodin) či antigenní (48 hodin),
 • nebo prodělání nemoci covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu).

Pokud certifikát mít nebudete, musíte se nahlásit na místní zdravotnické zařízení ASL a oznámit tam adresu, kde absolvujete pětidenní karanténu, po níž musíte podstoupit PCR nebo antigenní test. (Jak najít to pravé ASL? Do vyhledávače zadejte „ASL“ a místo, kde jste se ubytovali, resp. ve velkých městech ulici.)

Cestující s platným EU certifikátem o očkování starším 6 měsíců mají nově přístup ke všem službám v Itálii (tedy ubytování v hotelech, vstupy do lyžařských areálů a mnohé další aktivity, jako je občerstvení u pultu, uvnitř restaurací, vstupy do muzeí, kina, posiloven, bazénů či na stadiony), ovšem musejí se současně prokázat negativním antigenním (platnost 48 hodin) nebo PCR testem (platnost 72 hodin). Jedná se např. o ubytování v hotelu, stravování v restauracích, využívání vleků, návštěvy muzeí, atp. Pokud jste ale po zakončení očkovacího cyklu prodělali covid-19, test po vás nikdo chtít nebude.

Vláda také zkrátila platnost očkovacích certifikátů na šest měsíců, devět měsíců teď platí pouze pro vstup do země. Podle upozornění českého Ministerstva zahraničí je třeba očekávat namátkové testování na přechodech a při příletu či vstupu (v případě pozitivního výsledku pak povinnou 10denní karanténu).

Obecně platí nutnost nošení roušek, FFP2 ve veřejné dopravě, na kulturních a sportovních akcích, venku běžně vystačuje i chirurgická rouška, volnost pohybu mezi regiony (jen v případě oranžového regionu bude pro opuštění obce s více než 5000 obyvateli třeba prokázat očkování, test nebo uzdravení.

Pokud jde o lyžování, tak v bílé a žluté zóně mohou lyžovat všichni držitelé tzv. Super Green Pass, tedy očkovaní nebo uzdravení.

České ministerstvo zahraničních věcí doporučuje vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/: dotazník MZV Itálie, ze kterého se dozvíte, zda můžete přicestovat pouze s testem, či zda se na vás vztahuje povinnost karantény nebo výjimka. Naleznete zde rovněž formulář k vyplnění.

Francie

Pro vstup do Francie, momentálně země s velmi vysokým rizikem nákazy, také musíte předložit EU certifikát, tedy covid pas, kterým prokážete negativní PCR (max. 72 hod.) či antigenní test (max. 48 hod.), nebo potvrzení o ukončeném očkování (týden po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 7 dní po první dávce vakcíny, pokud jste prodělali nemoc covid-19), anebo i potvrzení o prodělání nemoci covid-19 (ne starší než 180 dní). Kromě toho je vaší povinností prokázat se i čestným prohlášením o bezinfekčnosti. Platí to pro všechny osoby od 12 let výše.Francie

Na celém území Francie je nutné dodržovat základní hygienická pravidla (rozestupy, mytí rukou, roušky, pravidelné větrání vnitřních prostor). Také platí povinnost nosit roušku v dopravě, v uzavřených prostorech a na trzích, což se týká chodců, motocyklistů i uživatelů koloběžek, nikoli však automobilistů. Otevřené jsou kulturní a zábavní provozy či sjezdovky, při vstupu do nich ovšem musíte předkládat evropský covid pas. Totéž platí pro kavárny, restaurace, obchodní centra, nemocnice či domovy důchodců. Tato povinnost se od 30. září 2021 týká i dětí od 12 do 17 let.

A pozor, od 15. února platí povinnost přeočkování, které lidé musejí nově absolvovat nejpozději čtyři měsíce po poslední dávce vakcíny nebo prodělané nemoci covid-19, pro všechny starší 18 let.

Švédsko

I Švédsko je v současnosti státem s velmi vysokým rizikem nákazy. Nicméně od středy 9. února jsou v zemi zrušená veškerá omezení pro překročení hranic, není už tedy třeba prokazovat se negativním testem ani očkovacím certifikátem.

V platnosti pak zůstává pouze doporučení neočkovaným vyhýbat se většímu počtu sdružených lidí a všem pak doporučení, aby v případě, jsou-li nemocní nebo mají symptomy covid-19, zůstali doma a vyhýbali se blízkému kontaktu s dalšími.

Finsko

Cestovat z ČR do Finska, ve kterém vám hrozí velmi vysoké riziko nákazy, dnes můžete neomezeně, pokud tedy předložíte:

 • certifikát o kompletním očkování, nebo
 • negativní výsledek PCR nebo antigenního testu starého max. 72 hod.,, nebo
 • certifikát o prodělání covidu-19 v posledních šesti měsících.

Pokud žádným z těchto dokladů nedisponujete, budete muset podstoupit test na hraničním přechodu a následně se nechat otestovat podruhé za 3 až 5 dní po vstupu Na test se můžete objednat prostřednictvím Finentry.

Finsko rozděluje regiony podle vážnosti situace do tří fází šíření epidemie a od listopadu postupně zpřísňuje opatření v rizikových regionech. V tuto chvíli jsou omezeny otevírací hodiny restaurací a barů a také kapacita kulturních, společenských a sportovních akcí. Podrobnější informace o aktuálně platných opatřeních v jednotlivých regionech najdete na tomto místě (u některých regionů pouze ve finštině).

Dánsko

V zemi vám aktuálně hrozí velmi vysoké riziko nákazy. Všichni cestující do Dánska dnes musí předložit buď platný očkovací certifikát, nebo potvrzení o prodělání nemoci před 11 až 150 dny, popř. negativní PCR (72 hodin) nebo antigenní test (48 hodin), který byl proveden před vstupem. Anebo ho můžete podstoupit do 24 hodin po přicestování.  Výjimku z testování mají také děti do 15 let.

Dánsko

Dánsko, které z hlediska proočkovanosti patří k nejúspěšnějším státům Evropy, 1. února uvolnilo protipandemické restrikce. Přístupné jsou mj. venkovní sportovní události, kde diváci sedí, zoologické zahrady, akvária, zábavní parky, muzea, kina, divadla, umělecká centra, bary, restaurace, kavárny atp. Koronapas ani roušky tu nejsou vyžadované, noční podniky nemají stanovenou otevírací dobu, ani omezenou prodejní dobu alkoholu.

Velká Británie

Pokud jste plně očkovaní, do země se dostanete relativně bez problémů. Nemusíte podstupovat testy ani samoizolaci, máte pouze povinnost 48 hodin předem vyplnit příjezdový formulář

Pokud nejste očkovaní, před odjezdem do Británie musíte absolvovat antigenní či PCR test a znovu pak PCR test do dvou dnů od vstupu.  V samoizolaci však už v takvém případě zůstávat nemusíte.

Obecně platí, že v zemi už není povinná ochrana dýchacích cest. Britská vláda nicméně stále doporučuje nosit roušku ve vnitřních prostorách, kde můžete přijít do kontaktu s cizími lidmi. Nadále rovněž není nutné prokazovat se covid pasem při vstupu na vybraná místa či akce.

Přehled informací o situaci a taky doporučení k tomu, jak se v zemi chovat, najdete na webu vlády Spojeného království.

Velká Británie

Zkrátit si karanténu můžete absolvováním dalšího komerčního testu v rámci schématu Test to Release pátý den po příjezdu. Pokud bude negativní, můžete karanténu ukončit, nadále však máte povinnost absolvovat i oba testy z cestovního balíčku, tedy 2. a 8. den po příjezdu. Můžete si také přečíst cestovní doporučení britské vlády.

Přehled informací o situaci a taky doporučení k tomu, jak se v zemi chovat, najdete na webu vlády Spojeného království.

Španělsko

Španělsko je další zemí otevřenou turistům, kteří se v ní ovšem vystavují velmi vysokému riziku nákazy. Země před časem zařadila celou ČR na seznam rizikových oblastí. Nově tedy lidé cestující letecky z ČR musí, kromě QR kódu příjezdového formuláře (viz dále), předložit jedno z následujících potvrzení:

 • o dokončeném očkování (min. 14 dní od poslední dávky),
 • o prodělaném onemocnění covid-19, platném max. 180 dní,
 • nebo o negativním výsledku PCR (72 hodin) či antigenního (24 hodin) testu.

Barcelona, Španělsko

Online formulář vyplníte na webové adrese www.spth.gob.es

nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by vám měl přijít QR kód, který pak po příletu do země předložíte sanitárním orgánům na letišti. Toto se týká i dětí. Ovšem na pozemní dopravu se nevztahuje ani povinnost předložení QR kódu ani žádného ze zmíněných potvrzení.

Po připlutí či příletu musíte počítat s tím, že budete podrobeni také měření tělesné teploty, kontrole dokumentů a vizuální kontrole. A jak upozorňuje české ministerstvo zahraničí, stále častější jsou po příletu kamkoliv do Španělska namátkové kontroly. A to ve formě povinného testu na covid-19 přímo na letišti po příletu nebo uložení povinnosti cestujícímu podstoupit test do 48 hodin po příletu a následně sdělit jeho výsledek.

oj s šířením nákazy odpovídají vlády jednotlivých regionů. Jednotlivé autonomní oblasti si po svém upravují uzavírací hodiny restaurací, barů a zábavních podniků, jakož i jejich maximální obsazenost, či povinnost předkládání EU covid certifikátu. Taktéž některé autonomie i nadále omezují maximální počty osob při jejich setkávání. Přehled o aktuálním dění najdete na webových portálech jednotlivých autonomních oblastí země.

Obecně platí, že roušky musíte používat ve všech uzavřených prostorách s přístupem veřejnosti, ve všech otevřených prostorách bez možnosti zachovávat 1,5metrový odstup od ostatních osob, ve všech dopravních prostředcích (letadla, autobusy, vlaky, lanovka, taxi), jakož i na nástupištích a zastávkách.

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Švýcarsko

Také oba tyto státy v současnosti patří mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy. Pro vstup do země musíte předložit buď potvrzení o očkování, nebo negativní výsledek PCR (72 hod. či antigenního (24 hod.) testu, nebo potvrzení o prodělání nemoci. Výjimku z povinnosti předkládání výsledků testů mají osoby do 16 let věku.

Na cestující z ČR čeká při vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území také povinnost vyplnit elektronický formulář. Ovšem jen v případě, že cestují letecky či autobusem. Formulář (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/angličtina/francouzština/italština) se vyplňuje za každou osobu zvlášť; děti nebo nesvéprávné osoby lze uvést v rámci příjezdového formuláře zákonného zástupce.

Podívejte se na švýcarský seznam rizikových zemí a oblastí, které je neustále aktualizováno. Vycházejí z něj i lichtenštejnské úřady.

Ve Švýcarsku platí na většině míst pravidlo 2G, tzn. nutnost plné očkování nebo prodělání nemoci, a k tomu povinnost nosit ve vnitřních prostorách roušku. Ve vybraných vnitřních prostorách, kde není možné roušku nosit, bývá kromě pravidla 2G vyžadována i 3. posilující dávka v uplynulých čtyřech měsících nebo negativní výsledek testu.

Naopak povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělání nemoci není v MHD, v obchodech a využívání některých služeb. Podrobnější informace najdete na tomto webu.

Mohlo by Vás zajímat