Jak otevřená bude Evropa letos v létě?

AKTUALIZOVÁNO 14. 7. 2021

Dobré zprávy z minulých dnů v poslední době začínají kazit obavy z šíření nových mutací koronaviru. Důsledkem je mimo jiné zpřísnění pravidel pro návrat do ČR, které platí od 9. července. Mění se také situace v některých státech. A úvodem ještě zmiňme, že začátkem července začal v Evropské unii fungovat tzv. Covid pas.

I v současnosti platí, že Ministerstvo zdravotnictví ČR rozlišuje pět kategorií zemí a území podle míry rizika nákazy nemocí covid-19, označuje je barevně od zelené až po černou. Jenže v zásadě je to tak, že pokud nejste kompletně očkovaní nebo jste v uplynulých 180 dnech neprošli onemocněním, i při návratu ze zemí s nízkým rizikem (zelená) budete muset kromě vyplnění příjezdového formuláře absolvovat test. A když se budete vracet ze zemí s vysokým rizikem, což je momentálně například Španělsko vč. Kanárských ostrovů, budete muset do doby, než po návratu absolvujete PCR test (nejdříve 5., nejpozději pak 14. dne), zůstat v samoizolaci.      

Jak už bylo uvedeno, ve všech případech musíte ještě před příjezdem vyplnit příslušný formulář, a doklad o tom pak předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Podrobné informace pro jednotlivé kategorie zemí najdete na webu českého ministerstva zahraničí.

Slovensko

Momentálně sice patří mezi země s nízkým rizikem nákazy, nicméně v minulých dnech zpřísnilo podmínky vstupu. Při cestě z Česka na Slovensko je nutné počítat s registrací prostřednictvím formuláře e-hranice předem a taky s nutností předložit doklad o očkování (až do 8. srpna lze cestovat hned po první dávce). Pokud ho mít nebudete, počítejte až na výjimky s karanténou v domácím prostředí, která skončí při bezpříznakovém průběhu 14. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu, a to nejdříve 5. den izolace. Mírnější podmínky mají např. řidiči nákladní dopravy či přeshraniční pracovníci. Podrobnější informace najdete na webu slovenského ministerstva zdravotnictví.

Tzv. covid automat, který platí na celém území, dělí slovenské okresy podle čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci a pro ně stanoví omezení volného pohybu. Takže některé aktivity jsou možné bez testu, pro jiné je vyžadován negativní test (možno nahradit potvrzením o očkování či prodělání onemocnění covid-19). Projděte si podrobná pravidla.

Obchody i většina služeb jsou ovšem otevřené, a to platí také např. pro hotely (na pokoji smí být maximálně dvě osoby nebo lidé ze společné domácnosti, povinný je negativní test). Nicméně ve všech interiérech s výjimkou domácnosti a v hromadné dopravě je povinné nosit roušku nebo respirátor FFP2.

Polsko

Také v Polsku se již situace zlepšila a náš severní soused patří k zemím s nízkým rizikem. Při cestě tam z ČR sice platí povinnost absolvovat 10denní karanténu, ovšem můžete se „vykoupit“ PCR testem ne starším než 48 hodin. Anebo předložením potvrzení o provedeném očkování, přičemž musíte být minimálně čtrnáct dní od poslední dávky. (Karanténa nehrozí ani dětem do 12 let.)

V zemi prakticky už od konce dubna probíhá postupné rozvolňování. Otevřené už jsou restaurace, s omezenou kapacitou probíhají kulturní (galerie, muzea, divadla, kina) a společenské akce, stejným způsobem fungují i hotely, dále kryté bazény či posilovny ap. 

V zemi ovšem platí i celá řada omezení. Je například stanovena povinnost zakrývat si dýchací cesty v uzavřených objektech i na veřejných prostranstvích (netýká se dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav).

Maďarsko

Maďarsko, v němž vám aktuálně hrozí jen nízké riziko nákazy, uvolnilo koncem června své hranice. Takže třeba Češi se po silnici do země dostanou, aniž by museli jakkoli dokládat bezinfekčnost. Pokud byste ovšem cestovali letadlem, příslušný doklad, například o absolvovaném očkování, už byste předložit museli.

A pokud jde o vnitřní opatření v Maďarsku, například do lázní, hotelů, vnitřních prostor restaurací, wellness, muzeí, divadel atd. můžete vstoupit, pouze pokud jste absolvovali očkování nebo se prokážete potvrzením, že jste prodělali covid-19. Všichni jsou nicméně povinni, s výjimkou nezletilých osob mladších šesti let, nosit roušky v obchodech, nákupních centrech a dopravních prostředcích. 

Rakousko

Do země našich rakouských sousedů se v současné době rovněž dostanete poměrně snadno a nepochybně tam můžete prožít nádhernou dovolenou. Abyste hranice překročili bez problémů, musíte dodržet tzv. princip 3G (geimpft, getestet, genesen / očkovaný, testovaný, uzdravený), tedy předložit buď dokument o očkování, nebo o uzdravení z nemoci covid-19 nebo o negativním testu na covid-19 (pro účely ubytování ovšem musí být test pravidelně obnovován – antigenní každých 48 hodin, PCR pak po 72 hodinách). Pokud takovým dokumentem disponujete, nemusíte vyplňovat online registrační formulář před vstupem do země. Podrobnější informace najdete na webu českého ministerstva zahraničí.

V zemi jsou už také otevřené restaurace i hotely, a to i jejich vnitřní prostory, nicméně hosté se musejí registrovat a také dodržet zmíněný princip 3G. Zavírací hodina pro všechny podniky, akce či sportovní zařízení je nejpozději 24. hodina. Je také nutné používat respirátor FFP2 bez výdechového ventilu ve veřejných dopravních prostředcích, v obchodech, na trzích atd. Podrobnější informace na webu českého ministerstva zahraničí.

Německo

Od poslední aktualizace tohoto článku už Česko naštěstí „zmizelo“ z německého „risk listu“. Takže dnes se při cestě do země nemusíte obávat karantény, předem se registrovat, a dokonce ani nemusíte mít covidový test. Výjimkou je situace, kdy byste do Německa letěli. Pak byste museli předložit potvrzení o testu nebo očkování či o prodělané infekci SARS-CoV-2.

Jak upozorňuje české ministerstvo zahraničí, protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek / FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi všech spolkových zemí najdete na tomto místě.

Obecně platí povinnost nosit roušky ve všech uzavřených prostorách a v některých případech i v těch venkovních. Např. na všech místech, kde se shlukují lidé, na trzích, na zastávkách MHD, při venkovních kulturních akcích apod. Ve venkovních prostorách restaurací potvrzení o testu nebo očkování či prodělání nemoci SARS-CoV-2 potřebovat nebudete, nicméně v jejich vnitřních částech ho po vás chtít mohou. Podrobnější informace.

Itálie

Ani Itálie nezůstává „pozadu“ a svá karanténní opatření postupně zmírňuje. Lidé, kteří do země přijíždějí z ČR, musí předložit tzv. zelený certifikát covid-19, který osvědčuje:

  1. ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (vakcínou schválenou EMA),
  2. nebo negativní PCR či antigenní (provedený výtěrem) test ne starší 48 hodin (výjimku mají děti mladší 6 let),
  3. nebo prodělání nemoci covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu).

Obecně stále platí, že před příjezdem musí každý cestující vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form. Po příjezdu se pak musíte nahlásit místnímu zdravotnímu zařízení. (Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria: do vyhledávače zadejte „ASL dipartimento prevenzione“ a poté místo pobytu). Informace o výjimkách najdete na webu MZV.

České ministerstvo zahraničních věcí doporučuje vyplnit si informační dotazník MZV Itálie nahttps://www.esteri.it/mae/it/: dotazník MZV Itálie, ze kterého se dozvíte, zda můžete přicestovat pouze s testem, či zda se na vás vztahuje povinnost karantény nebo výjimka. Naleznete zde rovněž formulář k vyplnění.

Regiony jsou podle pandemické situace označeny barevně, může v každém z nich platit jiný stupeň omezení pohybu. V současné chvíli jsou nicméně všechny regiony v tzv. bílé zóně. Aktuální stav najdete na stránkách tamního ministerstva zdravotnictví.

V celé Itálii byl do 31. 7. prodloužen nouzový stav, byť uvnitř země může platit různý stupeň omezení pohybu. Roušky se musí používat v uzavřených prostorách a také všude tam, kde dochází ke shlukování osob. Pokud tohle nařízení nedodržíte, počítejte s pokutou ve výši 400–1000 eur.

Restaurace, bary, hospody apod. jsou s konzumací u stolů povolené ve venkovních prostorách, v bílých zónách jsou s omezením kapacity otevřené i jejich vnitřní prostory. Otevřená jsou kina, divadla, koncertní sály apod. v omezené kapacitě a za dodržení bezpečnostních podmínek. Svá muzea a zahrady opět zpřístupnil Vatikán.

Francie

Pro vstup do Francie, momentálně země se středním rizikem nákazy, musíte předložit negativní PCR/antigenní test ne starší než 72 hodin (pro osoby od 11 let) nebo potvrzení o ukončeném očkování (2 týdny po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 2 týdny po první dávce vakcíny, pokud jste prodělali nemoc covid-19).

Ve Francii skončilo omezení cest mezi jednotlivými regiony. Byly otevřeny kulturní instituce a také obchody, fungují také např. restaurace a bary. Stále ovšem platí povinnost nosit roušku ve veřejné dopravě, v uzavřených prostorech a na trzích. Také trvá zákaz shromažďování nad 10 osob. Na celém území pak platí pokyn dodržovat základní hygienická pravidla (rozestupy, mytí rukou, roušky, pravidelné větrání vnitřních prostor).

Švédsko

Za poslední měsíc se situace v zemi zlepšila, Švédsko aktuálně patří ke státům se středním rizikem nákazy.

Od 30. června se musejí všichni cizinci starší 18 let při vstupu do Švédska prokázat buď:

·      negativním testem (antigenní, PCR, TMA, LAMP) na covid-19, ne starším než 72 hodin, nebo

·      očkovacím certifikátem v jazyce vydávající země a v anglickém jazyce v digitální nebo papírové formě, pokud uplynulo nejméně 14 dní od první očkovací dávky, nebo

·      certifikátem o prodělání infekce SARS-CoV-2, vystaveném nejdříve 11 dní po pozitivním testu, který je platný maximálně 180 dní od tohoto prvního pozitivního testu.

Švédské úřady nevyhlásily žádná plošná opatření, s výjimkou zákazu hromadných akcí nad osm osob, s tím, že na veřejnosti je doporučeno dodržovat vzdálenost mezi lidmi 2 metry. Po příjezdu nicméně doporučují zůstat v karanténě/izolaci nejméně po dobu sedmi dnů a pátý den po vstupu na švédské území podstoupit test na covid-19. Rovněž doporučují dodržovat bezpečnou vzdálenost dva metry mezi lidmi na veřejnosti a nosit roušku v hromadné dopravě.

Finsko

Cestovat z ČR do Finska dnes můžete neomezeně, a to až do 11. července. Poté budete nuceni předložit:

  1. certifikát o kompletním očkování, nebo
  2. certifikát o první dávce očkování, od které před vstupem do Finska uplynuly nejméně dva týdny, nebo
  3. certifikát o prodělání covidu-19 v posledních šesti měsících, nebo
  4. výsledek negativního testu, ne staršího než 72 hodin.

V případě bodu 3 a 4 budete nuceni podstoupit (další) test za 3–5 dní po vstupu do země, jinak vám hrozí pokuta.

 

Finsko, které už patří mezi země s nízkým rizikem, rozděluje regiony podle vážnosti situace do tří fází šíření epidemie. Patnáct regionů je v současnosti v první fázi, pět regionů ve druhé a žádný region není ve třetí, nejvážnější. Situace v celé zemi je velmi dobrá a stále se zlepšuje.

Proto pomalu dochází ke kompletnímu rozvolnění. V tuto chvíli jsou omezeny otvírací hodiny restaurací a barů v regionech ve druhé fázi. Určitá omezení se týkají také akcí pro veřejnost.

Aktuální informace o situaci v jednotlivých regionech najdete na tomto místě.

Dánsko

Od 15. května mohou do země přijíždět i turisté a od konce června Dánsko patří mezi státy s nízkým rizikem. Pokud do něj poletíte, nebudete potřebovat test před vstupem (byť záleží na konkrétní letecké společnosti), nicméně po vstupu ano – všichni musí podstoupit antigenní test hned po příletu. Před cestou pozemní dopravou budete potřebovat buď PCR (72 hod.) či antigenní (48 hod.) test, po vstupu už ale není potřebovat se dodatečně testovat.

Test nemusejí předkládat ti, kdo covid-19 prodělali a prokážou se potvrzením ne starším než 14 dní až 8 měsíců, nebo jsou plně očkovaní a mají alespoň 14 dní po obou dávkách. Výjimku z testování a karantény mají také děti do 15 let.

Dne 14. června byla zrušena povinnost nosit roušku v obchodech a prostředcích veřejné dopravy – vyjma situace, kdy pasažér stojí. Při pohybu na veřejnosti se doporučuje dodržovat odstup jeden metr. Před návštěvou obchodů i po ní jsou lidé nadále vybízeni k dezinfekci rukou. Výjimku mají lidé mladší dvanácti let, lidé s dýchacími potížemi atp.

Velká Británie

Od 17. května v Británii platí aktualizované podmínky pro vstup. Česká republika je zařazena do „oranžové“ skupiny, pro niž platí povinnost prokázat se ještě před odjezdem či odletem do země negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin. Uznávaným druhem testu jsou PCR, antigenní a LAMP, ovšem musejí splňovat stanovené parametry účinnosti. Musíte předložit o testu certifikát vydaný v angličtině, francouzštině či španělštině, který obsahuje sadu povinných údajů, viz podrobnosti.

K tomu navíc máte povinnost absolvovat 10denní karanténu ve vládou určených hotelech během ní ještě testy PCR ve druhém a osmém dni izolace, které je nutné rezervovat už před cestou online. A vyplnit musíte i příjezdový formulář.

Zhruba od poloviny března jsou v Británii otevřené školy, školky a dětské kroužky, v další fázi k nim přibyly obchody se zbožím, které není nezbytně nutné pro život, také parky, zoologické zahrady či „drive-in“ kina a koncertní sály, knihovny či vnitřní sportoviště pro individuální cvičení, bary, restaurace, puby atd.

Vzhledem k aktuální situaci v zemi ovšem české ministerstvo zahraničí důrazně doporučuje přicestovat pouze v nejnutnějších případech. A zdůrazňuje, že je nutné dodržovat veškerá karanténní opatření. Počty nakažených totiž v zemi v posledních dnech znovu rychle rostou – od konce června dosahují přes 20 000 denně. Navzdory tomu však vláda Borise Johnsona potvrdila původní plán zrušit k 19. červenci zbývající protiepidemické restrikce.

Španělsko

Španělsko je další zemí, která znova otevřela hranice turistům, byť dnes patří k těm s vysokým rizikem nákazy. Je možné přicestovat bez výraznějších omezení. Španělsko vyžaduje od všech osob přijíždějících do země z ČR letecky či po moři vyplnit online formulář na webové adrese www.spth.gob.es n

nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by vám měl přijít QR kód, který pak po příletu do země předložíte sanitárním orgánům na letišti. Tato povinnost se týká i dětí. Žádné další požadavky nejsou, je nicméně nutné se podívat na požadavky leteckých společností, které mohou např. negativní výsledky testů vyžadovat

Začátkem května skončil nouzový stav na celém území. Boj s šířením nákazy tak od tohoto dne přechází právě na vlády jednotlivých regionů. Jednotlivé autonomní oblasti si po svém upravují uzavírací hodiny restaurací, barů a zábavních podniků, jakož i jejich maximální obsazenost. Taktéž některé autonomie i nadále omezují maximální počty osob při jejich setkávání. Přehled o aktuálním dění najdete na webových portálech jednotlivých autonomních oblastí země.

Roušky musíte používat ve všech uzavřených prostorách s přístupem veřejnosti, ve všech otevřených prostorách bez možnosti zachovávat 1,5metrový odstup od ostatních osob, ve všech dopravních prostředcích (letadla, autobusy, vlaky, lanovka, taxi), jakož i na nástupištích a zastávkách.

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Situace se v těchto zemích zlepšuje, v současnosti patří ty s nízkým rizikem. Díky tomu už cestující z ČR od 6. května nemusí při vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území předkládat negativní výsledek PCR testu ani nastoupit 10denní karanténu či předložit doklad o plnohodnotném očkování. Pouze v případě letecké cesty do Švýcarska, kdy hned nepokračujete do další země, budete nuceni i nadále při případné hraniční kontrole předkládat úřední doklad v některém ze švýcarských úředních jazyků nebo v angličtině o tom, že jste ve lhůtě 72 hodin před vstupem na švýcarské území podstoupili PCR test s negativním výsledkem na covid-19.

Zároveň je třeba, abyste před nastoupením letecké cesty do Švýcarska nebo Lichtenštejnska vyplnili elektronický příjezdový formulář.

Formulář (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/angličtina/francouzština/italština) se vyplňuje za každou osobu zvlášť; děti nebo nesvéprávné osoby lze uvést v rámci příjezdového formuláře zákonného zástupce.

Povinnost nosit roušky ve venkovních prostorách byla k 26. červnu 2021 zrušena. Zachována zůstává v některých vnitřních prostorách, např. v MHD, v restauracích, maloobchodě apod. Veškeré obchody a služby fungují standardně. Při jejich návštěvě stačí dodržovat běžná hygienická a sociální opatření. Ani při návštěvě kadeřníka či fitness studia není třeba se prokazovat testem, popř. očkováním. Restaurace, kavárny a další gastronomické provozy mohou mít otevřeny vnitřní i vnější prostory atd.

Mohlo by Vás zajímat