Evropa se začíná opatrně nadechovat

AKTUALIZOVÁNO 4. 5. 2021

Situace starého kontinentu se po dlouhých měsících naštěstí konečně začíná zlepšovat, byť zatím ne ve všech zemích. Nicméně možnost cestování začíná opět nabývat reálných obrysů. Zejména vzhledem k blížícím se letním měsícům to jistě řadě z nás zní téměř jako rajská hudba. Jak to tedy v Evropě aktuálně vypadá a co vás čeká po překročení hranic? Zjistíte to z následujícího přehledu.

Než si ale řekneme, jak to v jednotlivých státech vypadá, je dobré si připomenout, že nejde jen o to, s čím musí cestovatel počítat po vycestování z ČR. Musíte se totiž zabývat i tím, co přijde po návratu zpět do vlasti. Obecně platí, že těm, kdo do ČR přicestují odjinud než ze zemí s nízkým rizikem nákazy covidem-19 (více viz „semafor“), nezbývá nic jiného než důsledně dodržet ne právě jednoduchá karanténní opatření. Co vás konkrétně čeká na zpáteční cestě ze zemí, které jsou na „oranžovém“, „červeném“ a také na „tmavě červeném“ seznamu, tedy jsou středně, vysoce a velmi vysoce rizikové?

Mimo jiné ještě před příjezdem musíte vyplnit příjezdový formulář, a doklad o tom pak předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Zároveň podstoupíte antigenní nebo PCR test, který není na začátku cesty starší než 24 hod. (antigenní), resp. 72 hod. (PCR), a necháte si vystavit písemné potvrzení o výsledku. To ale není všechno. Podrobné informace pro jednotlivé kategorie zemí najdete na webu českého ministerstva zahraničí.

Slovensko

Nouzový stav byl na Slovensku prodloužen do 28. května a stále je v platnosti zákaz vycházení po 21. hodině. Objevují se nicméně známky uvolňování. Tzv. covid automat, který platí na celém území, dělí slovenské okresy podle čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci a pro ně stanoví omezení volného pohybu. Takže například ti, kdo mají test ne starší sedmi dnů, jsou naočkovaní nebo doloží překonání nemoci, mohou chodit do práce, na úřady, po obchodech, do muzeí či galerií, odjet na rodinnou dovolenou atd. Projděte si podrobná pravidla

Při cestě z Česka na Slovensko stále počítat s minimálně osmidenní karanténou a s tím, že předem je nutné se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice.

Mírnější podmínky platí pro pendlery, studenty, umělce atd. a také pro ty, kdo předloží doklad o očkování či o překonání nemoci covid-19. Podrobnější informace najdete na webu slovenského ministerstva zdravotnictví.

Polsko

Od začátku března v zemi opět významně rostou počty nakažených a rozjíždí se třetí vlna pandemie, a proto se tamní vláda rozhodla zpřísnit karanténní opatření. Znovu úplně zavírá základní školy a hotely, lidé nebudou moci za kulturou. A do nákupních center budou smět jen pro základní zboží. Polsko se také snaží zamezit tzv. zbytným cestám na své území z ČR a SR. Probíhají tedy namátkové kontroly, v jejichž rámci se prověřuje nejen důvod každé cesty, ale i případné zařazení cestujících do některé kategorie výjimek.

Pokud se do země chcete dostat, je nutné se prokázat dříve provedeným antigenním testem, popř. se na vás musí vztahovat některá z výjimek. Anebo se prokážete osvědčením o očkování proti covidu-19 vakcínou schválenou v EU. Jinak jste povinni absolvovat karanténu.

Jak už bylo uvedeno, v zemi také platí celá řada omezení. Mimo ta již zmíněná je například stanovena také povinnost zakrývat si dýchací cesty v uzavřených objektech i na veřejných prostranstvích (netýká se dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav). Při shlukování na veřejnosti je omezen počet přítomných osob na maximálně pět, s rozestupy 1,5 metru.

Ovšem navzdory tomu, že Polsko je aktuálně řazené mezi země s velmi vysokým rizikem (tmavě červená), což vám mimochodem způsobí komplikace při návratu do ČR, plánuje podle informací rozvolňování. Například 1. května byla otevřena venkovní sportoviště a pro děti a mládež také vnitřní sportovní prostory, vč. bazénů. O čtyři dny později Poláci otevřeli galerie, muzea či nákupní centra (s omezením), 8. 5. plánují otevření hotelů, ubytovacích zařízení atd.

Maďarsko

Země začala uvolňovat protipandemická opatření. Lidé, kteří mají potvrzení o očkování nebo o tom, že nemoc covid-19 prodělali, mohou mimo jiné do vnitřních prostor posiloven, divadel a kin, posiloven, restaurací či hotelů. Podniky mohou mít nově otevřeno do jedenácti večer a noční zákaz vycházení, platný od listopadu loňského roku, začíná denně až od půlnoci.   

Navzdory tomu ale maďarské hranice zatím zůstávají zavřené; podle českého ministerstva zahraničních věcí (MZV) by hraniční kontroly měly trvat do 23. května. Existuje pochopitelně řada výjimek, mimo jiné pro ty, kdo doloží, že v uplynulých šesti měsících covid-19 prodělali. Více informací na webu MZV.  

Přísná opatření stále platí. Mimo jiné zákaz vycházení, nošení roušek atd.

Rakousko

Pokud byste chtěli překročit rakouské hranice, pak to bez předložení negativního antigenního či PCR testu, ne staršího než 48, resp. 72 hod. (formulář lékařského osvědčení o absolvování testu na covid-19 v DE a EN), nepůjde. Pokud test nebudete mít, můžete se nechat do 24 hodin od vstupu do země otestovat v Rakousku. Ovšem nemine vás 10denní karanténa, kterou můžete ukončit nejdříve pátý den po vstupu absolvováním dalšího testu, samozřejmě s negativním výsledkem. A nezapomeňte se před příjezdem také elektronicky zaregistrovat, a to nejdříve 72 hodin před vstupem do země.

Výjimky z těchto povinností jsou, ale od poslední aktualizace byly značně zpřísněny. Například pendleři musejí předkládat lékařské osvědčení o tom, že absolvovali antigenní či PCR test s negativním výsledkem, který je platný sedm dní od okamžiku odběru.

Zároveň se ovšem karanténní opatření začala uvolňovat – Rakousko mimo jiné nedávno otevřelo pět z 45 hraničních přechodů s ČR uzavřených v lednu. S nutnými rozestupy jsou v zemi otevřené obchody, muzea, galerie či knihovny, mohou se opět potkávat osoby z maximálně dvou domácností ap. Velikonoční uzávěru už zrušilo i hlavní město Vídeň, Dolní Rakousy a Burgenland. Lidé starší 14 let jsou povinni nosit respirátor třídy FFP2. Nadále ovšem zůstává uzavřena gastronomie či hotely, platí omezení vycházení od 20 do 6 hodin. Od 19. května pak Rakousko plánuje další uvolňování, např. právě v oblastech gastronomie, hotelů, kultury, zařízení pro volný čas atd.

Německo

Od 2. května už pro Německo nejsme vysoce rizikovou zemí, ale „pouze“ rizikovou, což by mělo platit po přechodné období dalších deseti dnů. Nepřináší nám to ale zásadní změny. Snad jen tu, že negativní test od vás Němci nebudou chtít už při vstupu do země, ale budete ho moci absolvovat až po něm. Především ale stále platí povinnost předem se elektronicky registrovat a také absolvovat desetidenní karanténu. Už ale také ne pro všechny. Pokud totiž prokážete, že jste byli plně očkováni některou z vakcín schválených EU a od konečné dávky uplynulo nejméně patnáct dní, už v šesti z šestnácti spolkových zemí se díky tomu karanténě vyhnete.

V Německu pak samozřejmě musíte nosit ochranné prostředky zakrývající vám ústa a nos.

Itálie

Lidé, kteří do Itálie přijíždějí z ČR, přesněji kteří čtrnáct dní před vstupem do Itálie pobývali nebo projížděli jedním či více státy a území EU, musí předložit negativní antigenní nebo PCR test ne starší než 48 hodin od odběru. K tomu vás dále čeká pětidenní karanténa a pak opakování testu (PCR či antigenního). Obecně stále platí, že před příjezdem musíte vyplnit čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit se místnímu zdravotnímu zařízení. (Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria: do vyhledávače zadejte „ASL dipartimento prevenzione“ a poté místo pobytu). Informace o výjimkách najdete na webu MZV. To všechno by mělo platit minimálně do 15. května.

Přejezdy mezi regiony různých barev a rizik vám zajistí tzv. zelený pas. Tedy potvrzení, že jste dokončili očkování, prodělali jste covid-19 anebo se můžete prokázat antigenním či PCR testem. Zákaz pohybu v zemi aktuálně platí pouze mezi oranžovými a červenými regiony, pokud tedy neprokážete, že tam cestujete z nezbytných důvodů (zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu). Aktuální stav, pokud jde o omezení pohybu, najdete na stránkách tamního ministerstva zdravotnictví.

V celé Itálii je stále omezené vycházení, a to denně od 22 do 5 hodin. Nouzový stav byl prodloužen do 31. 7. Roušky se musí používat všude (uvnitř i vně). Pokud tohle nařízení nedodržíte, počítejte s pokutou ve výši 400–1000 eur. Restaurace, bary, hospody apod. jsou s konzumací u stolů povolené ve venkovních prostorách a samozřejmě v souladu s večerním zákazem vycházení. Otevřená jsou kina, divadla, koncertní sály apod. v omezené kapacitě a za dodržení bezpečnostních podmínek. Svá muzea a zahrady opět zpřístupní Vatikán.

Francie

Při cestě do země v rámci EU musíte předložit negativní PCR test ne starší než 72 hodin (platí pro osoby od 11 let) a vyplnit speciální atestaci k cestě, která je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra, a také čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Výjimku z této povinnosti mají jenom pendleři, řidiči silniční nákladní dopravy a obyvatelé žijící v okruhu 30 km od hranic. Navíc je po příjezdu doporučeno absolvovat sedmidenní karanténu a znovu podstoupit test.

Od poloviny ledna platí na celém francouzském území striktní zákaz večerního vycházení od 19. do 6. hodiny. Vláda se nicméně díky zlepšování situace chystá rozvolňovat. Končí omezení cest mezi jednotlivými regiony, ve druhé půli května mají být otevřeny kulturní instituce a obchody. A začátkem června mají přijít na řadu vnitřní prostory restaurací a sportovišť.

Švédsko

Země byla zařazena do kategorie tmavě červená, tedy s velmi vysokým rizikem nákazy. Od 6. února se musejí všichni cizinci starší 18 let při vstupu do Švédska prokázat negativním testem (antigenním či PCR) na covid-19, ne starším než 48 hodin. Kvůli zhoršené situaci je aktuálně omezen vstup na švédské území z Velké Británie.

Švédské úřady nevyhlásily žádná plošná opatření, s výjimkou zákazu hromadných akcí nad osm osob, s tím, že na veřejnosti je doporučeno dodržovat vzdálenost mezi lidmi 2 metry. Po příjezdu nicméně doporučují zůstat v karanténě/izolaci nejméně po dobu sedmi dnů a pátý den po vstupu na švédské území podstoupit test na covid-19. Rovněž doporučují dodržovat bezpečnou vzdálenost dva metry mezi lidmi na veřejnosti a nosit roušku v hromadné dopravě.

Finsko

Vzhledem k současnému statusu České republiky jako rizikové země můžete vstoupit do Finska pouze v určitých případech, například máte-li povolení k dlouhodobému pobytu, jedete-li na pracovní cestu v případě, kdy se jedná o sektory a úkoly s kritickým významem z hlediska fungování ekonomiky a bezpečnosti, které nesnesou odkladu a vyžadují osobní přítomnost, ap., podrobněji na tomto místě. Účel cesty musíte doložit při hraniční kontrole.

Všichni cestující ze zahraničí by měli po příjezdu do Finska podstoupit test na covid-19, což je možné např. po příletu na mezinárodním letišti Helsinky-Vantaa (výsledek je oznámen obvykle do 1 až 2 dnů). Na jiných hraničních přechodech vás budou informovat o nejbližších místech, kde lze test absolvovat. Test je zdarma.

Po příjezdu pak je doporučena 14denní karanténa, kterou si ovšem můžete zkrátit absolvováním dvou po sobě jdoucích testů. A pokud se prokážete negativním výsledkem testu na covid-19, ne starším než 72 hodin před příjezdem, a zůstanete kratší dobu než 72 hodin, nemusíte ji podstupovat vůbec. Vyhnete se jí také tehdy, prokážete-li se lékařským potvrzením, že jste prodělal(a) onemocnění covid-19 v posledních šesti měsících. Cestování v rámci Finska omezeno není.

Finsko rozděluje regiony podle vážnosti situace do tří fází šíření epidemie. Nejhorší situace i nadále panuje v oblasti hlavního města Helsinky a okolí (obvod Helsinky a Uusimaa – HUS). Další postiženou lokalitou je oblast kolem města Turku na jihozápadě země. Aktuální informace o situaci v jednotlivých regionech najdete na tomto místě.

Dánsko

Se vstupem do země mohou počítat jen ti, kdo k tomu mají opravdu pádný důvod, například rodinní příslušníci, řidiči nákladních automobilů doručující zboží atd. Zároveň pro všechny cestující v rámci EU platí, že mají povinnost 10denní izolace a antigenního testu bezprostředně po vstupu do země. Karanténa může být ukončena negativním testem, nejdříve čtvrtý den izolace.

Výjimky z izolace mají lidé s bydlištěm v příhraničních oblastech, pendleři a osoby, které do země vstupují za účelem dovozu zboží či vykonání služeb. A negativní test nově nemusí předkládat ti, kdo covid-19 prodělali a prokážou se potvrzením ne starším než 14–180 dnů. Více informací na webu českého ministerstva zahraničí.

Velká Británie

Od poloviny ledna platí povinnost pro všechny cestující s minimem výjimek prokázat se ještě před odjezdem či odletem do země negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin. Uznávaným druhem testu jsou PCR, antigenní a LAMP, ovšem musejí splňovat stanovené parametry účinnosti. Musíte předložit o testu certifikát vydaný v angličtině, francouzštině či španělštině, který obsahuje sadu povinných údajů, viz podrobnosti.

K tomu navíc máte povinnost absolvovat 10denní karanténu ve vládou určených hotelech a během ní ještě testy PCR ve druhém a osmém dni izolace, které je nutné rezervovat už před cestou online. A vyplnit musíte i příjezdový formulář. Obecně se všem cestujícím důrazně doporučuje přicestovat do země pouze v nejnutnějších případech.

Situace se nicméně začala zlepšovat. Lockdown se ukázal jako efektivní v boji proti koronaviru a Británie navíc patří mezi nejrychleji očkující země. Zhruba od poloviny března jsou otevřené školy, školky a dětské kroužky, v další fázi k nim přibyly obchody se zbožím, které není nezbytně nutné pro život, také parky, zoologické zahrady či „drive-in“ kina a koncertní sály, knihovny či vnitřní sportoviště pro individuální cvičení, bary, restaurace, puby atd. 

Španělsko

Od 25. října až do 9. května 2021 v zemi platí nouzový stav a prozatím i noční zákaz vycházení v době mezi 23. až 6. hodinou (s výjimkou Kanárských ostrovů). Do země je nicméně možné přicestovat bez výraznějších omezení. Od 23. listopadu 2020 pak Španělsko vyžaduje od všech osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR) negativní výsledek PCR či TMA testu na covid-19, ne starší než 72 hodin.

Před příletem do Španělska je také nutné vyplnit zvláštní formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by vám měl přijít QR kód, který pak po příletu do země předložíte sanitárním orgánům na letišti. Výjimečně je možné použít i formulář v tištěné podobě, který je k dispozici k vyplnění na letišti. Po příletu je třeba počítat s měřením tělesné teploty, též budou vyžádány osobní a kontaktní údaje.

V zemi platí plošná povinnost nosit roušky na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených. Od poloviny srpna navíc v celém Španělsku platí zákaz kouření na veřejnosti tam, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 metry. Podobně je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti doprovázená shlukováním osob.

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Všichni cestující z ČR jsou od 8. února povinni předložit při hraniční kontrole úřední doklad v některém ze švýcarských úředních jazyků nebo v angličtině, že 72 hodin před vstupem na švýcarské nebo lichtenštejnské území podstoupili PCR test s negativním výsledkem na covid-19, a následně se odebrat do karantény (opět existují výjimky). Desetidenní izolaci můžete předčasně ukončit dalším negativním PCR testem, příp. antigenním rychlotestem, který se uskuteční nejdříve 7. den po přicestování do Švýcarska nebo Lichtenštejnska, a to na vaše náklady. Ovšem pozor, pokud prokážete, že jste v posledních třech měsících před přicestováním do Švýcarska nebo Lichtenštejnska prodělali covid-19 a jste vyléčeni, povinnost předkládat negativní test ani absolvovat karanténu se na vás nevztahuje. (Což ovšem neplatí pro ty, kdo už podstoupili očkování.)

Ještě předtím, než do Švýcarska nebo Lichtenštejnska vyrazíte, musíte vyplnit elektronický příjezdový formulář. Formulář (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci) se vyplňuje za každou osobu zvlášť, děti lze uvést ve formuláři zákonného zástupce.

V souvislosti s pandemickou situací platí povinnost dodržovat hygienická opatření, mimo jiné 1,5metrové rozestupy, na většině území je nutné nosit roušku, venku určitě tehdy, pokud nemůžete dodržet uvedenou vzdálenost apod. Situace v zemi je nicméně mnohem veselejší než ve většině Evropy. Například obchody jsou už otevřené, totéž platí třeba i pro muzea nebo čítárny v knihovnách, povolené jsou volnočasové venkovní aktivity jako sport či návštěva zoo, pouze s tím, že venku se smí shlukovat maximálně patnáct osob. Otevřené jsou nově také venkovní součásti restaurací a barů; ty vnitřní mohou zatím využívat jen např. pracovníci v zaměstnaneckých kantýnách, studenti ve školních jídelnách či hosté v hotelech. Naopak zavřené jsou noční kluby a také vnitřní prostory pro sportovní, kulturní a další volnočasové aktivity.

Mohlo by Vás zajímat