Evropa se začíná opatrně nadechovat

AKTUALIZOVÁNO 28. 5. 2021

Dobrých zpráv je stále víc. Pokud jde o vývoj pandemie koronaviru, pozitivní trend z uplynulých týdnů se naštěstí potvrzuje stále silněji a rychle přibývá informací o tom, jak státy postupně uvolňují karanténní opatření. Kromě toho cestovatele jistě potěší, že se představitelé Evropské unie dohodli na podobě tzv. Covid pasu a dalších bodech. Podívejme se, jak se za poslední měsíc změnila situace v jednotlivých zemích.

Nejprve je ale dobré si připomenout, že nejde jen o to, s čím musí cestovatel počítat po vycestování z ČR. Musíte se totiž zabývat i tím, co přijde po návratu zpět do vlasti. Obecně platí, že těm, kdo do ČR přicestují odjinud než ze zemí s nízkým rizikem nákazy covidem-19 (více viz „semafor“), nezbývá nic jiného než důsledně dodržet ne právě jednoduchá karanténní opatření. Co vás konkrétně čeká na zpáteční cestě ze zemí, které jsou na „oranžovém“, „červeném“ a také na „tmavě červeném“ seznamu, tedy jsou středně, vysoce a velmi vysoce rizikové?

Mimo jiné ještě před příjezdem musíte vyplnit příjezdový formulář, a doklad o tom pak předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Zároveň podstoupíte antigenní nebo PCR test, který není na začátku cesty starší než 24 hod. (antigenní), resp. 72 hod. (PCR), a necháte si vystavit písemné potvrzení o výsledku. To ale není všechno. Podrobné informace pro jednotlivé kategorie zemí najdete na webu českého ministerstva zahraničí.

Slovensko

Prozatím patří mezi země s vysokým rizikem nákazy. K 15. květnu sice na Slovensku skončil nouzový stav, ale podmínky vstupu zůstávají nezměněné. Při cestě z Česka na Slovensko je tedy stále nutné počítat s minimálně osmidenní karanténou, s registrací prostřednictvím formuláře e-hranice předem a taky s PCR testem. Mírnější podmínky platí pro pendlery, studenty, umělce atd. a také pro ty, kdo předloží doklad o očkování či o překonání nemoci covid-19. Podrobnější informace najdete na webu slovenského ministerstva zdravotnictví.

Objevují se už nicméně známky uvolňování. Otevřené jsou obchody i většina služeb a také např. hotely (na pokoji smí být maximálně dvě osoby nebo lidé ze společné domácnosti, povinný je negativní test). Tzv. covid automat, který platí na celém území, dělí slovenské okresy podle čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci a pro ně stanoví omezení volného pohybu. Takže například ti, kdo mají test ne starší sedmi dnů, jsou naočkovaní nebo doloží překonání nemoci, mohou chodit do práce, na úřady, po obchodech, do muzeí či galerií, odjet na rodinnou dovolenou atd. Projděte si podrobná pravidla.

Polsko

Pandemická situace v zemi je stále vážná a karanténní opatření, která vláda zavedla začátkem března v reakci na rozjíždějící se třetí vlnu, jsou pořád v platnosti. Takže při překročení hranic musíte mít platný doklad o negativním výsledku antigenního či PCR testu na covid-19.

Popř. se na vás musí vztahovat některá z výjimek. Anebo se prokážete osvědčením o očkování proti covidu-19 vakcínou schválenou v EU. Jinak jste povinni absolvovat karanténu.

V zemi také platí celá řada omezení. Je například stanovena povinnost zakrývat si dýchací cesty v uzavřených objektech i na veřejných prostranstvích (netýká se dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav). Při shlukování na veřejnosti je omezen počet přítomných osob na maximálně pět, s rozestupy 1,5 metru.

Ovšem navzdory tomu, že Polsko je aktuálně řazené mezi země s velmi vysokým rizikem (tmavě červená), což vám mimochodem způsobí komplikace při návratu do ČR, plánuje podle informací rozvolňování. Například 1. května byla otevřena venkovní sportoviště a pro děti a mládež také vnitřní sportovní prostory, vč. bazénů. O čtyři dny později Poláci otevřeli galerie, muzea či nákupní centra (s omezením), 8. 5. pak hotely a ubytovací zařízení. Od konce května má být umožněno stravování v restauracích i v uzavřených prostorách s omezením kapacity na 50 procent.

Maďarsko

Také Maďarsko je doposud zemí s vysokým rizikem nákazy. Nicméně jeho vnitřní situace se zlepšuje a země začala uvolňovat protipandemická opatření. Lidé, kteří mají potvrzení o očkování nebo o tom, že nemoc covid-19 prodělali, mohou mimo jiné do vnitřních prostor posiloven, divadel a kin, restaurací či hotelů. Podniky mohou mít nově otevřeno do jedenácti večer a noční zákaz vycházení, platný od listopadu loňského roku, začíná denně až od půlnoci a končí v pět ráno.  

A otvírat se začínají i maďarské hranice. Občan ČR může od 15. května do země volně vstoupit, tedy v případě, že se prokáže Certifikátem o provedeném očkování nebo Potvrzením o provedeném očkování. Jinak ale platí zákaz vstupu cizích občanů na maďarské území, byť pochopitelně existuje řada výjimek, mimo jiné pro ty, kdo doloží, že v uplynulých šesti měsících covid-19 prodělali. Více informací na webu MZV.  

Rakousko

Náš rakouský soused už také hlásí dobré zprávy. Od 19. května došlo v zemi k výraznému uvolnění a také změně podmínek pro vstup. Nově už vám po překročení hranic nehrozí povinná karanténa – stačí, když se předem elektronicky zaregistrujete a předložíte potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, popřípadě doklad o vakcinaci, prodělané nemoci či o prokázání neutralizačních protilátek. Ovšem pozor, test musí být pravidelně obnovován, antigenní každých 48 hodin, PCR pak vždy po 72 hodinách.

Jsou už také otevřené restaurace i hotely, a to i jejich vnitřní prostory, nicméně hosté se musejí registrovat. Zavírací hodina pro všechny podniky, akce či sportovní zařízení je nejpozději 22.00 hodin. Je také nutné používat respirátor FFP2 bez výdechového ventilu ve veřejných dopravních prostředcích, v obchodech, na trzích atd. Podrobnější informace na webu českého ministerstva zahraničí.

Německo

Situace se zlepšuje i v Německu, kde pandemie postupně oslabuje a vláda uvolňuje další koronavirová opatření. Dostat se do země ale zatím pro obyvatele ČR není zrovna snadné. Coby příchozí z rizikového státu musíte mít doklad o negativním výsledku testu na covid-19 a také se připravit na desetidenní pobyt v karanténě. Tu si ovšem můžete zkrátit podstoupením testu, a to nejdříve pátý den izolace. Musíte také počítat s nutností se předem digitálně registrovat a poté mít k dispozici potvrzení o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si e-mail, který po registraci přijde na vaši adresu).

Z registrační povinnosti i z karantény existují výjimky, další pak platí při splnění registračních povinností pro karanténu: Vztahují se např. na plně očkované nebo na uzdravené osoby atd. Podrobnější informace najdete na webu českého ministerstva zahraničí

Na základě nového celoněmeckého opatření, a také jeho regionální verze, se už od očkovaných a vyléčených lidí nevyžadují testy při návštěvě kadeřnictví či obchodů, které neprodávají zboží denní potřeby. Lidé, kteří jsou považováni oficiálně za imunní, se opět mohou v soukromí scházet bez omezení a netýká se jich ani omezení nočního vycházení. Naopak v nejpostiženějších regionech dosud na návštěvu může jen jeden člověk z cizí domácnosti.

Itálie

Ani Itálie nezůstává „pozadu“ a svá karanténní opatření postupně zmírňuje. Lidé, kteří do země přijíždějí z ČR, musí předložit negativní antigenní nebo PCR test ne starší než 48 hodin od odběru. Pokud byste výsledek testu nepředložili, čeká vás povinná desetidenní karanténa a pak opakování testu (PCR či antigenního). Obecně stále platí, že před příjezdem musíte vyplnit čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit se místnímu zdravotnímu zařízení. (Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria: do vyhledávače zadejte „ASL dipartimento prevenzione“ a poté místo pobytu). Informace o výjimkách najdete na webu MZV.

Pro vstup do jednotlivých regionů stále platí odlišné podmínky. Například před příjezdem na Sardinii je třeba se zaregistrovat vyplněním formuláře nebo prostřednictvím aplikace „Sardegna Sicura“ a mít potvrzení o registraci. Dále se musíte prokázat negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu ne staršího 48 hodin. České ministerstvo zahraničních věcí doporučuje vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/: dotazník MZV Itálie, ze kterého se dozvíte, zda můžete přicestovat pouze s testem, či zda se na vás vztahuje povinnost karantény nebo výjimka. Naleznete zde rovněž formulář k vyplnění.

Regiony jsou podle pandemické situace označeny barevně. Zákaz pohybu v tuto chvíli platí pouze mezi oranžovými a červenými. Aktuální stav najdete na stránkách tamního ministerstva zdravotnictví.

V celé Itálii, která zatím patří mezi země s vysokým rizikem nákazy, je stále omezené vycházení, a to denně od 22 do 5 hodin. Nouzový stav byl prodloužen do 31. 7. Roušky se musí používat všude (uvnitř i vně). Pokud tohle nařízení nedodržíte, počítejte s pokutou ve výši 400–1000 eur. Restaurace, bary, hospody apod. jsou s konzumací u stolů povolené ve venkovních prostorách, ovšem jen ve žlutých zónách, a samozřejmě v souladu s večerním zákazem vycházení. Od 1. června mají být v těchto zónách otevřené i jejich vnitřní prostory. Otevřená jsou kina, divadla, koncertní sály apod. v omezené kapacitě a za dodržení bezpečnostních podmínek. Svá muzea a zahrady opět zpřístupnil Vatikán.

Francie

Při cestě do země v rámci EU musíte předložit negativní PCR test ne starší než 72 hodin (platí pro osoby od 11 let) a vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Výjimku z této povinnosti mají jenom pendleři, řidiči silniční nákladní dopravy a obyvatelé žijící v okruhu 30 km od hranic. Navíc je po příjezdu doporučeno absolvovat sedmidenní karanténu a znovu podstoupit test.

Od poloviny ledna platí na celém francouzském území striktní zákaz večerního vycházení od 21. do 6. hodiny. Vláda nicméně díky zlepšování situace postupně rozvolňuje protipandemická opatření. Skončilo omezení cest mezi jednotlivými regiony. Byly otevřeny kulturní instituce (například kina a divadla smějí zatím využívat 35 procent kapacity) a také obchody. Restaurace a bary fungují pouze v rámci svých venkovních prostor, a to na 50 procent kapacit. Francie nicméně stále patří mezi země s vysokým rizikem nákazy.

Švédsko

Země byla zařazena do kategorie tmavě červená, tedy s velmi vysokým rizikem nákazy (což s sebou pochopitelně nese ne právě příjemné důsledky pro návrat do ČR). Od 6. února se musejí všichni cizinci starší 18 let při vstupu do Švédska prokázat negativním testem (antigenním či PCR) na covid-19, ne starším než 48 hodin. Kvůli zhoršené situaci je aktuálně omezen vstup na švédské území z Velké Británie.

Švédské úřady nevyhlásily žádná plošná opatření, s výjimkou zákazu hromadných akcí nad osm osob, s tím, že na veřejnosti je doporučeno dodržovat vzdálenost mezi lidmi 2 metry. Po příjezdu nicméně doporučují zůstat v karanténě/izolaci nejméně po dobu sedmi dnů a pátý den po vstupu na švédské území podstoupit test na covid-19. Rovněž doporučují dodržovat bezpečnou vzdálenost dva metry mezi lidmi na veřejnosti a nosit roušku v hromadné dopravě.

Finsko

Vzhledem k současnému statusu České republiky jako rizikové země můžete vstoupit do Finska pouze v určitých případech, například máte-li povolení k dlouhodobému pobytu, jedete-li na pracovní cestu v případě, kdy se jedná o sektory a úkoly s kritickým významem z hlediska fungování ekonomiky a bezpečnosti, které nesnesou odkladu a vyžadují osobní přítomnost, ap., podrobněji na tomto místě. Účel cesty musíte doložit při hraniční kontrole.

Všichni cestující ze zahraničí by měli po příjezdu do Finska podstoupit test na covid-19, což je možné např. po příletu na mezinárodním letišti Helsinky-Vantaa (výsledek je oznámen obvykle do 1 až 2 dnů). Na jiných hraničních přechodech vás budou informovat o nejbližších místech, kde lze test absolvovat. Test je zdarma.

Po příjezdu pak je doporučena 14denní karanténa, kterou si ovšem můžete zkrátit absolvováním dvou po sobě jdoucích testů. A pokud se prokážete negativním výsledkem testu na covid-19, ne starším než 72 hodin před příjezdem, a zůstanete kratší dobu než 72 hodin, nemusíte ji podstupovat vůbec. Vyhnete se jí také tehdy, prokážete-li se lékařským potvrzením, že jste prodělal(a) onemocnění covid-19 v posledních šesti měsících. Cestování v rámci Finska omezeno není.

Finsko, které už patří mezi země se středním rizikem, rozděluje regiony podle vážnosti situace do tří fází šíření epidemie. Nejhorší situace i nadále panuje v oblasti hlavního města Helsinky a okolí (obvod Helsinky a Uusimaa – HUS). Další postiženou lokalitou je oblast kolem města Turku na jihozápadě země. Aktuální informace o situaci v jednotlivých regionech najdete na tomto místě.

Dánsko

Od 15. května mohou do země přijíždět i turisté. Zároveň pro všechny cestující v rámci EU platí, že mají před vstupem do země povinnost absolvovat antigenní či PCR test (stáří max. 48 hodin) a poté musí nastoupit do 10denní izolace. Karanténa může být ukončena negativním testem, nejdříve čtvrtý den izolace.

Výjimky z nutnosti izolace mají lidé plně očkovaní, dále s bydlištěm v příhraničních oblastech, pendleři a osoby, které do země vstupují za účelem dovozu zboží či vykonání služeb. A negativní test nemusí předkládat ti, kdo covid-19 prodělali a prokážou se potvrzením ne starším než 14–180 dnů. Více informací na webu českého ministerstva zahraničí.

V celém Dánsku, které stále patří mezi země s vysokým rizikem nákazy, platí povinnost nosit roušky v prostředcích veřejné dopravy včetně stanic. Výjimku mají lidé mladší dvanácti let, lidé s dýchacími potížemi atp. Při pohybu na veřejnosti je nutné dodržovat odstup minimálně jeden metr. A před návštěvou obchodů i po ní je doporučena dezinfekce rukou.

Velká Británie

Od 17. května v Británii platí aktualizované podmínky pro vstup. Česká republika je zařazena do „oranžové“ skupiny, pro niž platí povinnost prokázat se ještě před odjezdem či odletem do země negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin. Uznávaným druhem testu jsou PCR, antigenní a LAMP, ovšem musejí splňovat stanovené parametry účinnosti. Musíte předložit o testu certifikát vydaný v angličtině, francouzštině či španělštině, který obsahuje sadu povinných údajů, viz podrobnosti.

K tomu navíc máte povinnost absolvovat 10denní karanténu ve vládou určených hotelech a během ní ještě testy PCR ve druhém a osmém dni izolace, které je nutné rezervovat už před cestou online. A vyplnit musíte i příjezdový formulář.

Situace se nicméně začala zlepšovat a Británie navíc patří mezi nejrychleji očkující země. Zhruba od poloviny března jsou otevřené školy, školky a dětské kroužky, v další fázi k nim přibyly obchody se zbožím, které není nezbytně nutné pro život, také parky, zoologické zahrady či „drive-in“ kina a koncertní sály, knihovny či vnitřní sportoviště pro individuální cvičení, bary, restaurace, puby atd.

Španělsko

Španělsko je další zemí, která znova otevřela hranice turistům. Je tedy možné přicestovat bez výraznějších omezení. Španělsko vyžaduje od všech osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR) negativní výsledek PCR či TMA testu na covid-19, ne starší než 72 hodin.

Před nastoupením cesty do země je v rámci vyplňování sanitárního dotazníku (viz níže) nutné odpovědět na otázku, zda má dotyčná osoba odpovídající negativní výsledek testu. Při kontrole na španělském letišti či v přístavu po vás můžou tento výsledek testu chtít.

Před příletem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by vám měl přijít QR kód, který pak po příletu do země předložíte sanitárním orgánům na letišti. Výjimečně je možné použít i formulář v tištěné podobě, který je k dispozici k vyplnění na letišti. Po příletu je třeba počítat s měřením tělesné teploty, též budou vyžádány osobní a kontaktní údaje.

Začátkem května skončil nouzový stav na celém území Španělska (které stále patří mezi země s vysokým rizikem nákazy). Boj s šířením nákazy tak od tohoto dne přechází právě na vlády jednotlivých regionů. Přehled o aktuálním dění najdete na webových portálech jednotlivých autonomních oblastí země.

V zemi platí plošná povinnost nosit roušky na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených. Od poloviny srpna navíc v celém Španělsku platí zákaz kouření na veřejnosti tam, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 metry. Podobně je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti doprovázená shlukováním osob.

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Situace se zlepšuje také v těchto zemích. Díky tomu už cestující z ČR od 6. května nemusí při vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území předkládat negativní výsledek PCR testu ani nastoupit 10denní karanténu či předložit doklad o plnohodnotném očkování. Pouze v případě letecké cesty do Švýcarska, kdy hned nepokračujete do další země, budete nuceni i nadále při hraniční kontrole předkládat úřední doklad v některém ze švýcarských úředních jazyků nebo v angličtině o tom, že jste ve lhůtě 72 hodin před vstupem na švýcarské území podstoupili PCR test s negativním výsledkem na covid-19.

Na mnoha místech je stále povinnost nosit roušky nebo respirátory a dodržovat bezpečnostní rozestupy, např. v prostředcích hromadné dopravy, ale i ve veřejných vnitřních a vnějších prostorách. Základní informace najdete na tomto webu.

Obecně platí, že obchody jsou už otevřené, taktéž třeba i muzea nebo čítárny v knihovnách, povolené jsou volnočasové venkovní aktivity jako sport či návštěva zoo, pouze s tím, že venku se smí shlukovat maximálně patnáct osob. Otevřené jsou nově také venkovní součásti restaurací a barů; ty vnitřní mohou zatím využívat jen např. pracovníci v zaměstnaneckých kantýnách, studenti ve školních jídelnách či hosté v hotelech. Naopak zavřené jsou noční kluby a také vnitřní prostory pro sportovní, kulturní a další volnočasové aktivity.

Mohlo by Vás zajímat